Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Égi jel II kötet - cover

Égi jel II kötet

József Révay

Publisher: Fapadoskonyv.hu Kiadó

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

„E jelben győzni fogsz” - hirdette a legenda századokon át, hogy egy 
állítólagos égi fénykereszt-látomással hitelesítse Constantinus császár 
(306-337) győzelmét, amely évszázadokra eldöntötte a római birodalom és 
ezzel a világ sorsát. Bár Constantinus nem volt keresztény, még kevésbé 
szent életű, hanem élete végéig az államvallás pontifex maximusa és a 
Héliosz-kultusz híve, az Euszébiosz költötte legendaszövevényt kora és 
az utókor kritika nélkül elfogadta: Constantinust látomásos, csodatévő 
embernek, az istenség küldöttjének tartotta, sőt már a középkor elején 
szentként tisztelte.
 Révay József regénye, az Égi jel Constantinus korát és 
társadalmát hitelesen, reálisan ábrázolja, részben költött, színes, 
gyakran véres, nemegyszer kalandos, s mindig izgalmas események és 
epizódok sorozatában, úgy azonban, hogy a regény vasváza maga a 
történelmi valóság, költött eseményei pedig kiteljesítik a rideg és 
legtöbbször félelmetesen tragikus adatokat és tényeket.
Available since: 12/10/2013.

Other books that might interest you

 • Egri csillagok - cover

  Egri csillagok

  Géza Gárdonyi

  • 0
  • 1
  • 0
  Az Egri csillagok mára már igazi klasszikussá vált Magyarországon. A történet a 16. század elso felében játszódik és körülbelül 25 évet foglal magába. A legfobb történelmi események közt olvashatunk a magyar királyok székhelyének, Budának 1541-es vérmentes elfoglalásáról és a törökök 1552-es egri ostromáról. Betekintést nyerhetünk még más történelmi témákba is, például a reformáció Magyarországon elért hatására, a magyarok és a német-római császár közti nézeteltérésekre, és olyan értékek kísérik végig a regényt, mint a könyörületesség, apai és anyai szeretet, barátság, bizalom és oszinteség.The story is set in the first half of the 16th century and covers a period of roughly 25 years. The main historical events that are addressed are the bloodless occupation of Buda, the seat of the Hungarian kings, in 1541, and the 1552 Siege of Eger (now in Northern Hungary) by the Turks that forms the major topic of the novel. The story also addresses some other historical topics like the impact of the Reformation, the discord between Hungarians and the Holy Roman Emperor, as well as many themes of general import like mercy, filial and marital love, friendship, trust and truthfulness. The book is considered as the most famous Hungarian novel. It's been translated into English titled Eclipse of the Crescent Moon. (Summary by Wikipedia)
  Show book
 • London - cover

  London

  Edward Ruthefurd

  • 0
  • 0
  • 0
  A világ összes városa közül London történelme az egyik legérdekesebb. A történelmi fikciók nagymestere, Edward Rutherfurd harmadik regényében Anglia fővárosára szegezi a tekintetét, és a rá jellemző magával ragadó módon úgy vázolja fel a metropolisz kétezer éves történelmét, hogy az egy fordulatos családregény háttereként, kereteként szolgál. Az időutazás a város római kori alapításától indul, hogy aztán a pestisjárványokon, a Tower kalandos építésén, a nagy tűzvészen, Hitler légitámadásain át egészen napjainkig repítsen bennünket. Mindeközben a könyv lapjain sorra elevenednek meg olyan történelmi alakok, mint Thomas Becket, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, Chauser vagy Shakespeare. Monumentális mű egy monumen­tális városról.####Edward Rutherfurd bravúrosan kezeli azt a bőséges és csodálatos anyagot, amit London kínál számára. Mikrotörténészi szemmel közelít rá az emberi sorsokra, hogy a szenvedély, a küzdelem, a felemelkedés és bukás meséin keresztül megrajzolja a világ egyik legcsodálatosabb városának igazi portréját. ####"A Londonnak köszönhetően egy életre a történelmi könyvek rabjává válhatunk." The Times####Edward Rutherfurd 1948-ban született az angliai Salisburyben. Tanulmányait a Cambridge-i Egyetemen és Stanford­ban végezte. Első regénye az 1987-ben megjelent Sarum, amelyet több monumentális történelmi regény követett, többek között Párizsról, Orosz­országról, Írországról és New Yorkról. ####"Joan lassan, de határozottan lépdelt. A fején fehér csíkos csuklya volt, amely illett a rajta lévő fehér csíkos ruhához, a közönséges prostituáltak megalázó öltözékéhez. Mindkét kezében egy-egy hosszú, égő gyertya, a vezeklő jelképe. […]##- Joan vagyok, egy lotyó - mondta csengő hangon, hogy a tömegben mindenki meghallhassa. - Hajlandó-e engem Martin Fleming feleségül venni? - És egyenesen a fiatalember szemébe nézett, olyan tekintettel, amely azt mondta: Emlékezz! Emlékezz az üzenetre. Ne félj, nincs rá okod!##A tömeg egy pillanatra döbbenten elhallgatott. Majd valami izgatott duruzsolás kezdődött. A rabok a lányra néztek. A csendőrök és a kocsis is őrá bámultak. Majd a sheriff és a bíró egymásra nézett.##- Most mit tegyünk? - kérdezte a sheriff.##- A fene tudja - felelte a lovag. - Mindig hallottam ilyesmiről, de sose gondoltam, hogy magam is találkozom vele.##- Törvényes, amit ez a nő akar?##A lovag a homlokát ráncolta.##- Azt hiszem, igen. - Lenézett a kordéban álló Martinra, akit nagyon sajnált, majd hirtelen elmosolyodott. - Erről az esetről évekig fognak még mesélni - mondta."##
  Show book
 • A kőszívű ember fiai - cover

  A kőszívű ember fiai

  Mór Jókai

  • 0
  • 0
  • 0
  1848 március 13-án az egész város felbolydult Bécsben. Richárd is ott van a bécsi utcákon. Egymásnak ellentmondó parancsokat kap, ezért nem használja, csak a kardja lapját, nem gyilkol, csak szétkergeti a csőcseléket. Jenő, aki soha életében nem fogott kardot, egyik erkélyről Ödönt hallja beszélni, ami megrémíti és eszébe jut, hogy ez a második lépcső ama magaslathoz. A forradalom minden történelmi korban izgalmas. A magyar történelemben a negyvennyolcas szabadságharc mérföldkő, kivételes nemzedéket hozott magával. Sajátos közép-kelet-európai helyzet, hogy a politika szabta feladatok terhe a szépírókra hárul, így a nagy nemzedék művészi tevékenysége összefonódik a közéleti szerepvállalással. A nemzetet bátorítani kell, hosszabb ideig vigasztalni, de leginkább elbódítani nagy eszmékkel, a dicső múlttal. Jókai, az elnyomatás korában a nemzet bánatát hosszasan vigasztalandó, fölhasználja a romantika minden eszközét. A Kőszívű ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzőnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fűződik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregről és független gazdasági életről álmodik, melyekről Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhető. A szövevényes cselekményű regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegőjével körülvéve. A Baradlay-fiúk eszményi hősök, mindhárman a maguk módján vívnak a reakció ellen, apjuk kőszívű végrendeletének árnyékában. A reformkor, a forradalom és a megtorlás korának hangulatát pontos, finom rajzzal adja át Jókai. Richárd alakját egyenesen Kölcseyről mintázta. Hősöket, árulókat, komformistákat és csalókat látunk, miközben a háttérben viharzik a történelem. A férje szellemével szembeszálló, aggódó édesanya, a csodaszép és tisztalelkű hajadon, az anyjával közösen mesterkedő, eladósorban levő leány portréja a női sorsok skáláját színesítik. És a szerző által a nemzet ellenségeként számon tartott germanizálódás veszélye ezúttal sajátos fordulatot hoz: Baradlay Ödön hivatalosan jegyzett, azaz nem magyar keresztnevének Eugenre tévesztése, magyar megfelelője, Baradlay Jenő számára teszi lehetővé, hogy nemes áldozatot vállaljon. A három testvér erkölcsi győzelme példaértékű. Láttunk már hasonló jelentőségű győzelmet a magyar irodalomban, Zrínyinél.
  Show book
 • A világverő - Világverő Mátyás király 1 - cover

  A világverő - Világverő Mátyás...

  Ferenc Jankovich

  • 0
  • 0
  • 0
  Mátyás király neve egyet jelentett az igazsággal, s ma is így él népünk emlékezetében. De a kortárs humanistáktól, majd Zrínyitől Ady Endréig sok kiváló írónkat foglalkoztatta rendkívüli egyénisége. Jankovich Ferenc, az ismert költő és író regényben elevenítette meg történelmünk e legendás alakját és korát.
  Hunyadi Mátyás királlyá választásával már a regény elején magasra csapnak az események. A főurak, bárók egy cselszövő csoportjával szemben – mintha a földből nőttek volna ki – ott dübörög, heveskedik a végre szóhoz jutó köznemesség rengetege, s zajongásuk egybeolvad a pesti utcagyerekek lármájával. A későbbiek során színesen kavargó képekben elevenednek meg előttünk a cseh hadjárat epizódjai, a Vitéz János körüli összeesküvés bonyodalmai s a törökök elleni szabácsi diadal. A véres és komoly események mögött bontakozik ki Borbála, a boroszlói polgárleány és Mátyás romantikus szerelme.
  Show book
 • Szulejmán és a kolostor rabja - cover

  Szulejmán és a kolostor rabja

  Angelika R. Kelényi

  • 0
  • 3
  • 0
  *** Titkok és kalandok - úton Szulejmánhoz... ***1542. az árulás, a cselszövés és az ármány éve volt. Izabella királyné udvarhölgye, Illésházy Anna, születése és tehetsége okán egy századokon átívelő titkos szövetség, a Sorores tagja. Ő maga is áldozatul esik a hatalmi törekvéseknek és az összeesküvéseknek. Egy sötét kolostor áthatolhatatlan falai közt találja magát, elszakítva alig néhány napos gyermekétől. Ha újra látni akarja a kislányát, nem tehet mást, mint teljesíti a Szövetség parancsát. Veszélyes küldetése Törökországba szólítja, a szultán udvarába. Feladata a Sorores titkának védelme. Annát nemcsak veszélyes küldetése terhe, de a kislánya biztonsága is nyomasztja. Ugyanakkor a szíve mélyén reméli, Isten kegyes lesz, és újra találkozhat szerelmével is, gyermeke apjával...R. Kelényi Angelika, a kétszeres Aranykönyv díjra jelölt, Terézanyu-díjas írónő új történelmi kalandregénye ismét bővelkedik izgalmakban és romantikában. Aki ezt a könyvet elolvassa, biztos, hogy a szerzőnő Szulejmán és a magyar udvarhölgy című regényét szeretni fogja..
  Show book
 • Egy dinasztia királynéja - Medici Katalin - cover

  Egy dinasztia királynéja -...

  Matteo Strukul

  • 0
  • 0
  • 0
  A firenzei bankárdinasztiából Medici Katalin (1519–1589) emelkedett a legmagasabb rangra II. Henrik francia király feleségeként, majd anyakirálynéként. Élete azonban nehéz és küzdelmes volt a francia udvarban, ahol soha nem fogadták be teljesen, mindig csak „az olasz kalmárnőnek” tekintették. Kirekesztettségét csak fokozta, hogy férje, akit imádott, nem őt, hanem a hatalomvágyó Diane de Poitiers-t szerette egész életében és halmozta el ajándékokkal. Katalin türelemmel és intelligenciával viselte el, hogy Diane szinte állandóan jelen van a királyi udvarban. Megalázott helyzetében barátai és gyermekei nyújtottak vigaszt. Egyik hű barátja Raymond de Polignac parancsnok, aki élete végéig szerette és hűségesen védelmezte a királynét. Katalin ezt a szerelmet csak akkor vette észre, amikor már késő volt. Másik nagy barátja a csillagjós mágus, a hipnotikus erejű Nostradamus, akinek furcsa jövendölései mindig megerősítést nyernek a jövőben. Katalin mindig hozzá fordult, amikor nagy bajban volt, amiért aztán fekete királynénak, méregkeverő asszonynak tartották.
   
  A palota falain kívül közben dúl a kegyetlen vallásháború a katolikusok és a protestánsok között, amely Szent Bertalan éjszakáján esztelen mészárlásba torkollik.
   
  A Mediciek 3. kötete nemcsak a királyné cselszövésekkel teli életét mutatja be, hanem a háborúkkal, véres csatákkal teli 16. századi Franciaországot is.
  Show book