Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Crònica lingüística d'una pandèmia anunciada - Estratègies per a conceptualitzar la pandèmia de la COVID-19 - cover

Crònica lingüística d'una pandèmia anunciada - Estratègies per a conceptualitzar la pandèmia de la COVID-19

M. Josep Cuenca Ordinyana

Publisher: Publicacions de la Universitat de València

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Aquesta és una «crònica lingüística i discursiva» de com es va conceptualitzar i presentar la pandèmia de la COVID-19 en el període que va des dels inicis, al febrer de 2020, fins al juny de 2021. Basant-se en conceptes de la retòrica i l'anàlisi del discurs –com la metàfora, el símil o la multimodalitat–, i de la terminologia –com els neologismes o la creativitat lèxica– reflexiona, en un to divulgatiu però rigorós des d'un punt de vista teòric, sobre la relació entre llenguatge i pandèmia. L'obra desgrana els episodis més destacats d'aquell període explicats gairebé en directe a partir de notícies i altres testimonis procedents dels mitjans de comunicació.
Available since: 05/15/2023.
Print length: 180 pages.

Other books that might interest you

 • L'oració composta (I): la coordinació - cover

  L'oració composta (I): la...

  M. Josep Cuenca Ordinyana

  • 0
  • 0
  • 0
  L'objectiu fonamental del present treball és definir i descriure, la coordinació, un dels fenòmens que més freqüentment es manifesta en les llengües i un dels menys tractats pels gramàtics fins fa poc temps. Aquest objectiu, aparentment modest, sols serà assolit després de revisar un seguit d'aspectes, diversos i interrelacionats, que ompliran el sis apartats que separen aquesta introducció de la conclusió final. En el primer comentarem les característiques generals de la coordinació i la incidència que aquestes han tingut en la manera com ha estat estudiada fins avui. Al segon apartat esbossarem un breu estat de la qüestió, referit en concret a la definició del fenomen i al lloc que ocupa entre les relacions sintàctiques de la llengua, i provarem d'arribar a una definició negativa de la coordinació, això és, per oposició a juxtaposició i subordinació, bàsicament. Dedicarem la tercera secció a presentar les múltiples propostes tipològiques que s'han fet, tot analitzant els problemes que comporten, i caracteritzarem la coordinació copulativa, disjuntiva i adversativa, els tipus que majoritàriament es consideren coordinats. Als tres apartats següents, analitzarem la sintaxi, la semàntica i la pragmàtica de les construccions coordinades, amb la intenció bàsica de determinar les condicions de coordinabilitat.
  Show book
 • Català - Panjabi : un mètode complet - Catalan - Punjabi : a complete method - cover

  Català - Panjabi : un mètode...

  James Gardner

  • 0
  • 0
  • 0
  El mètode complet d'aprenentatge d'idiomes d'àudio paral·lel. 300 paraules i frases essencials, 140 expressions habituals i els 100 verbs més comuns. Com aprendre una llengua de manera diferent? Amb el nostre mètode d'aprenentatge: escolto, repeteixo, parlo. Ens basem en la pronunciació, l'assaig oral, l'escolta, combinat amb paraules, frases essencials i una llista de vocabulari. El 20% de les paraules s'utilitzen el 80% del temps. L'objectiu final és aconseguir un nivell suficient en una llengua per poder mantenir converses senzilles, poder entendre intercanvis senzills, fer front a la vida quotidiana i començar a explorar la nova cultura que s'obre.
  Show book
 • Català - Japonès: un mètode complet - Catalan - Japanese : a complete method - cover

  Català - Japonès: un mètode...

  James Gardner

  • 0
  • 0
  • 0
  El mètode complet d'aprenentatge d'idiomes d'àudio paral·lel. 300 paraules i frases essencials, 140 expressions habituals i els 100 verbs més comuns. Com aprendre una llengua de manera diferent? Amb el nostre mètode d'aprenentatge: escolto, repeteixo, parlo. Ens basem en la pronunciació, l'assaig oral, l'escolta, combinat amb paraules, frases essencials i una llista de vocabulari. El 20% de les paraules s'utilitzen el 80% del temps. L'objectiu final és aconseguir un nivell suficient en una llengua per poder mantenir converses senzilles, poder entendre intercanvis senzills, fer front a la vida quotidiana i començar a explorar la nova cultura que s'obre.
  Show book
 • Català - Portuguès : un mètode complet - Catalan - Portuguese : a complete method - cover

  Català - Portuguès : un mètode...

  James Gardner

  • 0
  • 0
  • 0
  El mètode complet d'aprenentatge d'idiomes d'àudio paral·lel. 300 paraules i frases essencials, 140 expressions habituals i els 100 verbs més comuns. Com aprendre una llengua de manera diferent? Amb el nostre mètode d'aprenentatge: escolto, repeteixo, parlo. Ens basem en la pronunciació, l'assaig oral, l'escolta, combinat amb paraules, frases essencials i una llista de vocabulari. El 20% de les paraules s'utilitzen el 80% del temps. L'objectiu final és aconseguir un nivell suficient en una llengua per poder mantenir converses senzilles, poder entendre intercanvis senzills, fer front a la vida quotidiana i començar a explorar la nova cultura que s'obre.
  Show book
 • Català - Tailandès : un mètode complet - Catalan - Thai : a complete method - cover

  Català - Tailandès : un mètode...

  James Gardner

  • 0
  • 0
  • 0
  El mètode complet d'aprenentatge d'idiomes d'àudio paral·lel. 300 paraules i frases essencials, 140 expressions habituals i els 100 verbs més comuns. Com aprendre una llengua de manera diferent? Amb el nostre mètode d'aprenentatge: escolto, repeteixo, parlo. Ens basem en la pronunciació, l'assaig oral, l'escolta, combinat amb paraules, frases essencials i una llista de vocabulari. El 20% de les paraules s'utilitzen el 80% del temps. L'objectiu final és aconseguir un nivell suficient en una llengua per poder mantenir converses senzilles, poder entendre intercanvis senzills, fer front a la vida quotidiana i començar a explorar la nova cultura que s'obre.
  Show book
 • Traduir com transhumar - cover

  Traduir com transhumar

  Mireille Gansel

  • 0
  • 0
  • 0
  La fascinació per les paraules, que venien d'un món que ella no coneixia però que li anaven dirigides i marcaven unes vetllades familiars embolcallades amb un halo de nostàlgia, va desvetllar en Mireille Gansel la necessitat de saber què hi havia exactament darrere de cada paraula precisa. En un món marcat per l'obligada diàspora familiar i la barreja d'idiomes producte d'una persecució ignominiosa, la poeta busca la seva llengua interior fent de la traducció una manera de viure, un camí de coneixement, de descobriment i de vida.
  Hi ha llibres que t'enamoren, que t'hi voldries quedar a viure. Comences a llegir i les paraules et ressonen a dins com fent-se espai per formar part de la teva vida, per convertir-se en experiència pròpia. Bevent a les fonts que l'autora va construint, recorrent els camins que transita, se't desperta el desig de dir el que ella diu amb les teves paraules. Què és traduir sinó portar a casa l'aliment que trobes pel camí per construir un nou text on habitar? Traduir com transhumar. Transhumar per traduir. (De l'epíleg de Dolors Udina)
  Show book