Do you want to read 1 year without limits?
Add this book to bookshelf
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Write a new comment Default profile 50px
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Spinner ae25b23ec1304e55286f349b58b08b50e88aad5748913a7eb729246ffefa31c9
Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки - cover

Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки

Y- Y-Photography

Publisher: Y-Photography

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Ця книга навчить Вас вираховувати ваші шанси на успіх у протилежної статі. Моя система досягає дуже високої точності (близько 99 відсотків) і базується на величезній кількості статистичних даних, математичних формул і психологічних досліджень.

Who read this book also read:

 • Правила батьківства (Pravila bat'kіvstva) - cover

  Правила батьківства (Pravila...

  Річард (Rіchard) Темплар (Templar)

  • 0
  • 0
  • 0
  «Підготуватися до батьківства неможливо. Це перевірка вашої стійкості, ваших нервів, ваших почуттів, а часом навіть вашого здорового глузду», — впевнений Річард Темплар. Це важка праця і довгий шлях, що потребує неабиякого терпіння й усвідомлення своєї відповідальності. Керуючись цими правилами, ви зможете виховати чудових дітей, зберегти й розвинути в них індивідуальність і розкрити їхні здібності. У разі успіху на вас чекають неймовірні нагороди — радість дітей, їхні обійми та довіра. А якщо дуже пощастить, то врешті- решт — подяка. І, звісно, великою втіхою вам буде бачити, як вони дорослішають і перетворюються на людей, якими можна пишатися. «Правила батьківства» — це особистий кодекс для тих, хто прагне виховати щасливих і впевнених у собі дітей. Річард Темплар описує класичні помилки батьків, яких колись припускався і він сам, та дає рекомендації, як їх уникнути. 109 простих і водночас дуже складних правил, які стануть для вас найважливішими! («Pіdgotuvatisja do bat'kіvstva nemozhlivo. Ce perevіrka vashoї stіjkostі, vashih nervіv, vashih pochuttіv, a chasom navіt' vashogo zdorovogo gluzdu», — vpevnenij Rіchard Templar. Ce vazhka pracja і dovgij shljah, shho potrebuє neabijakogo terpіnnja j usvіdomlennja svoєї vіdpovіdal'nostі. Kerujuchis' cimi pravilami, vi zmozhete vihovati chudovih dіtej, zberegti j rozvinuti v nih іndivіdual'nіst' і rozkriti їhnі zdіbnostі. U razі uspіhu na vas chekajut' nejmovіrnі nagorodi — radіst' dіtej, їhnі obіjmi ta dovіra. A jakshho duzhe poshhastit', to vreshtі- resht — podjaka. І, zvіsno, velikoju vtіhoju vam bude bachiti, jak voni doroslіshajut' і peretvorjujut'sja na ljudej, jakimi mozhna pishatisja. «Pravila bat'kіvstva» — ce osobistij kodeks dlja tih, hto pragne vihovati shhaslivih і vpevnenih u sobі dіtej. Rіchard Templar opisuє klasichnі pomilki bat'kіv, jakih kolis' pripuskavsja і vіn sam, ta daє rekomendacії, jak їh uniknuti. 109 prostih і vodnochas duzhe skladnih pravil, jakі stanut' dlja vas najvazhlivіshimi!)
  Show book
 • Переконання: революційний метод впливу на людей (Perekonannja: revoljucіjnij metod vplivu na ljudej) - cover

  Переконання: революційний метод...

  Роберт (Robert) Чалдині (Chaldinі)

  • 0
  • 0
  • 0
  У своїй новій книжці «Переконання: революційний метод впливу на людей» автор, використовуючи поєднання серйозного наукового дослідження і доступності, відкриває секрет ефективного переконання: важливо не те, що саме ви говорите, а момент перед висловленням головної думки. Оптимальне переконання досягається тільки завдяки ефективному попередньому вмовлянню. Не слід змінювати позицію слухача або ставити під сумнів його досвід. Головне — переспрямувати увагу аудиторії перед відповідною дією. Автор ілюструє, як спритне перемикання уваги приводить до успішного попереднього вмовляння, після чого цільова аудиторія готова сказати «так». Доктор Роберт Чалдіні присвятив свою кар’єру вивченню науки впливу й завоював репутацію міжнародного експерта в галузі переконання та ведення переговорів. Наразі він почесний професор психології і маркетингу Університету штату Аризона, а також президент міжнародної консалтингової фірми, що надає послуги в сфері стратегічного планування та навчає мистецтва переконливого ведення переговорів. Сукупний наклад його книжок налічує понад 3 мільйони екземплярів. (U svoїj novіj knizhcі «Perekonannja: revoljucіjnij metod vplivu na ljudej» avtor, vikoristovujuchi poєdnannja serjoznogo naukovogo doslіdzhennja і dostupnostі, vіdkrivaє sekret efektivnogo perekonannja: vazhlivo ne te, shho same vi govorite, a moment pered vislovlennjam golovnoї dumki. Optimal'ne perekonannja dosjagaєt'sja tіl'ki zavdjaki efektivnomu poperedn'omu vmovljannju. Ne slіd zmіnjuvati pozicіju sluhacha abo staviti pіd sumnіv jogo dosvіd. Golovne — peresprjamuvati uvagu auditorії pered vіdpovіdnoju dієju. Avtor іljustruє, jak spritne peremikannja uvagi privodit' do uspіshnogo poperedn'ogo vmovljannja, pіslja chogo cіl'ova auditorіja gotova skazati «tak». Doktor Robert Chaldіnі prisvjativ svoju kar’єru vivchennju nauki vplivu j zavojuvav reputacіju mіzhnarodnogo eksperta v galuzі perekonannja ta vedennja peregovorіv. Narazі vіn pochesnij profesor psihologії і marketingu Unіversitetu shtatu Arizona, a takozh prezident mіzhnarodnoї konsaltingovoї fіrmi, shho nadaє poslugi v sferі strategіchnogo planuvannja ta navchaє mistectva perekonlivogo vedennja peregovorіv. Sukupnij naklad jogo knizhok nalіchuє ponad 3 mіl'joni ekzempljarіv.)
  Show book
 • Вчимо кольори т1 (Vchimo kol'ori t1) - cover

  Вчимо кольори т1 (Vchimo kol'ori...

  Жанна (Zhanna) Валенті (Valentі)

  • 0
  • 0
  • 0
  Цей чудовий котик покаже тобі дорогу у Царство Фарб. Виконуючи цікаві завдання та шукаючи відповіді на його запитання, ти зробиш для себе безліч яскравих відкриттів. Разом ви навчитеся розпізнавати кольори та їх відтінки, підбирати фарби, шукати кращий колір. Котик допоможе тобі намалювати твої перші художні шедеври і полюбити неймовірний світ фарб! Бери пензлик чи олівці, влаштовуйся зручніше і починай творити! (Cej chudovij kotik pokazhe tobі dorogu u Carstvo Farb. Vikonujuchi cіkavі zavdannja ta shukajuchi vіdpovіdі na jogo zapitannja, ti zrobish dlja sebe bezlіch jaskravih vіdkrittіv. Razom vi navchitesja rozpіznavati kol'ori ta їh vіdtіnki, pіdbirati farbi, shukati krashhij kolіr. Kotik dopomozhe tobі namaljuvati tvoї pershі hudozhnі shedevri і poljubiti nejmovіrnij svіt farb! Beri penzlik chi olіvcі, vlashtovujsja zruchnіshe і pochinaj tvoriti!)
  Show book
 • Потік Психологія оптимального досвіду (Potіk Psihologіja optimal'nogo dosvіdu) - cover

  Потік Психологія оптимального...

  Мігай (Mіgaj) Чиксентмігаї...

  • 0
  • 0
  • 0
  Один з найбільш відомих психологів сучасності, заслужений професор та директор центру дослідження якості життя Клермонтського університету, член Американської академії освіти, Американської академії наук і мистецтв і Національної академії досліджень дозвілля, автор близько 20 книг, найбільш відома з яких «Потік», яка перекладена на 30 мов. Чиксентмігаї вивчав такі незвичайні теми як щастя, креативність, особисте благополуччя. Найбільше професора прославило виведене ним поняття "потік". Професор стверджує, що стану натхнення, при якому людина займається цікавою їй справою і максимально розкриває свій потенціал, можна домогтися в будь-якій галузі. Він називає потоком те абсолютне єднання зі справою, коли для людини перестає існувати щось інше, коли вона повністю зосереджена своїй справі. Цей стан супроводжується небувалим почуттям підйому, задоволення, усвідомлення власної майстерності. Ця книга стане у нагоді тим, хто прагне по-справжньому щасливо прожити своє життя. Для тих, хто цікавиться психологією як дисципліною, кого в принципі приваблює феномен щастя, та кому так сильно не вистачає щастя у власному житті. У стані потоку задоволення зливається із зусиллями і сенсом, живить енергією безмежний стан радості. (Odin z najbіl'sh vіdomih psihologіv suchasnostі, zasluzhenij profesor ta direktor centru doslіdzhennja jakostі zhittja Klermonts'kogo unіversitetu, chlen Amerikans'koї akademії osvіti, Amerikans'koї akademії nauk і mistectv і Nacіonal'noї akademії doslіdzhen' dozvіllja, avtor bliz'ko 20 knig, najbіl'sh vіdoma z jakih «Potіk», jaka perekladena na 30 mov. Chiksentmіgaї vivchav takі nezvichajnі temi jak shhastja, kreativnіst', osobiste blagopoluchchja. Najbіl'she profesora proslavilo vivedene nim ponjattja "potіk". Profesor stverdzhuє, shho stanu nathnennja, pri jakomu ljudina zajmaєt'sja cіkavoju їj spravoju і maksimal'no rozkrivaє svіj potencіal, mozhna domogtisja v bud'-jakіj galuzі. Vіn nazivaє potokom te absoljutne єdnannja zі spravoju, koli dlja ljudini perestaє іsnuvati shhos' іnshe, koli vona povnіstju zoseredzhena svoїj spravі. Cej stan suprovodzhuєt'sja nebuvalim pochuttjam pіdjomu, zadovolennja, usvіdomlennja vlasnoї majsternostі. Cja kniga stane u nagodі tim, hto pragne po-spravzhn'omu shhaslivo prozhiti svoє zhittja. Dlja tih, hto cіkavit'sja psihologієju jak disciplіnoju, kogo v principі privabljuє fenomen shhastja, ta komu tak sil'no ne vistachaє shhastja u vlasnomu zhittі. U stanі potoku zadovolennja zlivaєt'sja іz zusilljami і sensom, zhivit' energієju bezmezhnij stan radostі.)
  Show book
 • Соло для Соломії (Solo dlja Solomii') - cover

  Соло для Соломії (Solo dlja...

  Володимир (Volodymyr) Лис (Lys)

  • 0
  • 0
  • 0
  Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає помилки іншим, сходить на самий верх величі людського духу та падає у безодню засудження оточуючих… Карколомні події ХХ століття — війна, примусова колективізація — події, що назавжди змінили не тільки людей, а й Україну. Та у межах історії країни це лише пункт статистичних даних, за яким немає нічого, окрім чисел. А як щодо історії однієї людини, жінки, котра прагла звичайного земного щастя? (Vona jde za poklykom sercja, pomyljajet'sja sama j legko probachaje pomylky inshym, shodyt' na samyj verh velychi ljuds'kogo duhu ta padaje u bezodnju zasudzhennja otochujuchyh… Karkolomni podii' HH stolittja — vijna, prymusova kolektyvizacija — podii', shho nazavzhdy zminyly ne til'ky ljudej, a j Ukrai'nu. Ta u mezhah istorii' krai'ny ce lyshe punkt statystychnyh danyh, za jakym nemaje nichogo, okrim chysel. A jak shhodo istorii' odnijei' ljudyny, zhinky, kotra pragla zvychajnogo zemnogo shhastja?)
  Show book
 • Йди за мрією Все можливо (Jdi za mrієju Vse mozhlivo) - cover

  Йди за мрією Все можливо (Jdi za...

  Д. (D.) Брікер (Brіker)

  • 0
  • 0
  • 0
  Вона народилася без ніг і була в той же день покинута батьками. Лікарі не вірили, що вона колись зможе просто сидіти…  
   
  Сьогодні Джен Брікер — чемпіонка студентської олімпіади з гімнастики, актриса шоу Брітні Спірс, повітряна акробатка, що літає на шовкових полотнах високо над землею і об’їздила пів земної кулі — розповість свою вражаючу історію.  
   
  Віддана любов прийомних батьків — щоб жити без страху і без обмежень! Віра у власну «суперсилу» — щоб своїм прикладом надихати мільйони людей йти до своєї мрії, не шукаючи виправдань в обмежених можливостях. Бо якщо немає ніг, щоби йти, треба взяти у долі крила!(Vona narodilasja bez nіg і bula v toj zhe den' pokinuta bat'kami. Lіkarі ne vіrili, shho vona kolis' zmozhe prosto sidіti…  
   
  S'ogodnі Dzhen Brіker — chempіonka students'koї olіmpіadi z gіmnastiki, aktrisa shou Brіtnі Spіrs, povіtrjana akrobatka, shho lіtaє na shovkovih polotnah visoko nad zemleju і ob’їzdila pіv zemnoї kulі — rozpovіst' svoju vrazhajuchu іstorіju.  
   
  Vіddana ljubov prijomnih bat'kіv — shhob zhiti bez strahu і bez obmezhen'! Vіra u vlasnu «supersilu» — shhob svoїm prikladom nadihati mіl'joni ljudej jti do svoєї mrії, ne shukajuchi vipravdan' v obmezhenih mozhlivostjah. Bo jakshho nemaє nіg, shhobi jti, treba vzjati u dolі krila!)
  Show book