Add this book to bookshelf
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Write a new comment Default profile 50px
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Spinner ae25b23ec1304e55286f349b58b08b50e88aad5748913a7eb729246ffefa31c9
Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки - cover

Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки

Y- Y-Photography

Publisher: Y-Photography

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Ця книга навчить Вас вираховувати ваші шанси на успіх у протилежної статі. Моя система досягає дуже високої точності (близько 99 відсотків) і базується на величезній кількості статистичних даних, математичних формул і психологічних досліджень.

Who read this book also read:

 • Дивись уперед - Надійний шлях до омріяного життя - cover

  Дивись уперед - Надійний шлях до...

  Michael Hyatt, Daniel Harkavy

  • 0
  • 0
  • 0
  Багато людей не визначають пріоритетів, не формулюють мети життя і, як наслідок, просто пливуть за течією. Такі люди ризикують опинитися не там, де хотіли. Коли життєва ріка починає кидати тебе на порогах, де шукати рятівний круг, як не втратити весло, що допоможе повернутися на обраний шлях? Автори цієї книжки — відомий блогер Майкл Гаят і бізнес-тренер Деніел Гаркаві — вважають, що врятує ефективний життєвий план. 

Книжка «Дивись уперед» покрокова інструкція зі створення карти дій, яка стане вашим найважливішим проектом. Книжка стане в нагоді усім, хто хоче розвиватись і змінюватись, та вважає, що життя має приносити радість.
  Show book
 • Українська без помилок Говоримо і пишемо правильно Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні (Ukrai'ns'ka bez pomylok Govorymo i pyshemo pravyl'no Suchasnyj dovidnyk z urahuvannjam ostannih zmin u pravopysi i movlenni) - cover

  Українська без помилок Говоримо...

  О. (O.) Журенко (Zhurenko)

  • 0
  • 0
  • 0
  Перевірена авторська методика — гарантований результат!
   
  Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та великою кількістю практичних завдань і різноманітних тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу.
   
  Довідник стане корисним при підготовці до випускних і вступних іспитів, а також у повсякденному житті.
   
  (Perevirena avtors'ka metodyka — garantovanyj rezul'tat!
   
  Efektyvna metodyka dopomozhe bez tryvalyh vysnazhlyvyh zanjat' vyrobyty i zakripyty navychky gramotnogo pys'ma ta movlennja vidpovidno do novitnih norm. U dostupnij i zrozumilij formi podano teoretychni vidomosti z prykladamy, cikavymy komentarjamy ta velykoju kil'kistju praktychnyh zavdan' i riznomanitnyh testiv dlja perevirky ta zakriplennja vyvchenogo materialu.
   
  Dovidnyk stane korysnym pry pidgotovci do vypusknyh i vstupnyh ispytiv, a takozh u povsjakdennomu zhytti.)
  Show book
 • Дивовижні пригоди всередині тіла Велика подорож від голови до п'ят (Divovizhnі prigodi vseredinі tіla Velika podorozh vіd golovi do p'jat) - cover

  Дивовижні пригоди всередині тіла...

  Гевін (Gevіn) Френсіс (Frensіs)

  • 0
  • 0
  • 0
  Бестселер у науково-популярному жанрі 
   
   Книга року за версією The Guardian, The Economist, The Observer, The Times 
   
   18 розділів, кожний з яких присвячений певній частині тіла 
   
   Наукові факти та особистий лікарський досвід автора подано простою мовою  
   
  Захоплива мандрівка! Суцільні несподіванки! Від головного мозку і до стоп! Ця подорож переверне ваше уявлення про власне тіло, допоможе позбутися багатьох упереджень і отримати безліч цікавих і корисних знань про невидимі процеси, які в ньому відбуваються щодня.  
   
  Дізнайтеся про таємниці народження та смерті — і зрозумійте та полюбіть власне тіло. Сповнена справжнього захоплення досконалістю людського тіла, книга відповість на безліч несподіваних запитань:
   
   
   
   Який зв’язок між діагностикою інсульту та картинами Леонардо да Вінчі?  
   
   Як опис травм допомагав історикам вивчати старовинну зброю? 
   
   Чому серцевий біль допомагає нам триматися за життя? 
   
   Як уявляли зір стародавні медики та як винайшли штучний кришталик? 
   
   Чому параліч обличчя лікують уколами, які паралізують?  
   
   Як у автомобільному гаражі було винайдено метод лікування хронічного запаморочення? 
   
   Які асоціації в лікаря викликають казки та міфи? 
   
   
   
  «Подорож людиною» — літературна карта людського тіла з культурної, філософської та медичної точок зору. Лікарняний досвід Гевіна Френсіса у повній мірі відображений на сторінках книги.( Bestseler u naukovo-populjarnomu zhanrі 
   
   Kniga roku za versієju The Guardian, The Economist, The Observer, The Times 
   
   18 rozdіlіv, kozhnij z jakih prisvjachenij pevnіj chastinі tіla 
   
   Naukovі fakti ta osobistij lіkars'kij dosvіd avtora podano prostoju movoju  
   
  Zahopliva mandrіvka! Sucіl'nі nespodіvanki! Vіd golovnogo mozku і do stop! Cja podorozh pereverne vashe ujavlennja pro vlasne tіlo, dopomozhe pozbutisja bagat'oh uperedzhen' і otrimati bezlіch cіkavih і korisnih znan' pro nevidimі procesi, jakі v n'omu vіdbuvajut'sja shhodnja. 
   
  Dіznajtesja pro taєmnicі narodzhennja ta smertі — і zrozumіjte ta poljubіt' vlasne tіlo. Spovnena spravzhn'ogo zahoplennja doskonalіstju ljuds'kogo tіla, kniga vіdpovіst' na bezlіch nespodіvanih zapitan': 
   
   Jakij zv’jazok mіzh dіagnostikoju іnsul'tu ta kartinami Leonardo da Vіnchі?  
   
   Jak opis travm dopomagav іstorikam vivchati starovinnu zbroju? 
   
   Chomu sercevij bіl' dopomagaє nam trimatisja za zhittja? 
   
   Jak ujavljali zіr starodavnі mediki ta jak vinajshli shtuchnij krishtalik? 
   
   Chomu paralіch oblichchja lіkujut' ukolami, jakі paralіzujut'?  
   
   Jak u avtomobіl'nomu garazhі bulo vinajdeno metod lіkuvannja hronіchnogo zapamorochennja? 
   
   Jakі asocіacії v lіkarja viklikajut' kazki ta mіfi? 
   
   «Podorozh ljudinoju» — lіteraturna karta ljuds'kogo tіla z kul'turnoї, fіlosofs'koї ta medichnoї tochok zoru. Lіkarnjanij dosvіd Gevіna Frensіsa u povnіj mіrі vіdobrazhenij na storіnkah knigi.)
  Show book
 • Виховання надзвичайної дитини - Порадник для батьків надто активних емоційних вразливих чутливих і наполегливих дітей - cover

  Виховання надзвичайної дитини -...

  Mery Sheedy Kurcinka

  • 0
  • 0
  • 0
  Що робити, якщо ваша дитина надто активна, емоційна, вразлива, чутлива... словом, надзвичайна?

У цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками унікальним досвідом, інформацією і стратегіями виховання, набутими за багато років роботи в дитячому центрі. Вона допоможе вам зрозуміти причини дивної поведінки дитини, знайти її сильні та слабкі сторони, гасити конфлікти й емоційні атаки, обрати школу, вирішити проблеми із засинанням і прокиданням тощо. Кредо авторки — «Розвиток, а не досконалість!» — вже стало базовим принципом виховання у мільйонах сімей по всьому світі.


  Show book
 • Вступ до психоаналізу (Vstup do psyhoanalizu) - cover

  Вступ до психоаналізу (Vstup do...

  Зигмунд (Zygmund) Фрейд (Frejd)

  • 0
  • 0
  • 0
  Найвідоміший твір засновника психоаналізу!
   
  Запропонований твір — це популярний, та аж ніяк не спрощений виклад психоаналітичної теорії вустами її автора. Ця книжка справила величезний вплив на сучасників і нащадків і вважається однією з найважливіших праць автора.
   
  (Najvidomishyj tvir zasnovnyka psyhoanalizu!
   
  Zaproponovanyj tvir — ce populjarnyj, ta azh nijak ne sproshhenyj vyklad psyhoanalitychnoi' teorii' vustamy i'i' avtora. Cja knyzhka spravyla velycheznyj vplyv na suchasnykiv i nashhadkiv i vvazhajet'sja odnijeju z najvazhlyvishyh prac' avtora.)
  Show book
 • Як виховати дорослого - Зламайте батьківські стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху - cover

  Як виховати дорослого - Зламайте...

  Julie Lythcott-Haims

  • 0
  • 0
  • 0
  На думку Літкотт-Гаймс, сучасна молодь не готова брати на себе відповідальність, не набула необхідних соціальних навичок і часто безпорадна в побутових ситуаціях.

Авторка, тісно працюючи з старшокласниками і студентами, на численних прикладах показує, до чого призводить батьківська гіперопіка і як перестати поповнювати лави «батьків-квочок». Вона дає поради, як навчити дитину самостійно ухвалювати рішення, справлятися зі стресом, знаходити вихід зі скрутних ситуацій... словом, допомогти стати дорослою.


  Show book