Add this book to bookshelf
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Write a new comment Default profile 50px
Grey 902feb64d8b6d481ab8ddda06fbebbba4c95dfa9b7936a7beeb197266cd8b846
Spinner ae25b23ec1304e55286f349b58b08b50e88aad5748913a7eb729246ffefa31c9
Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки - cover

Супер пара: Калькулятор стосунків чоловіка і жінки

Y- Y-Photography

Publisher: Y-Photography

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Ця книга навчить Вас вираховувати ваші шанси на успіх у протилежної статі. Моя система досягає дуже високої точності (близько 99 відсотків) і базується на величезній кількості статистичних даних, математичних формул і психологічних досліджень.

Who read this book also read:

 • Янголи Майдану - cover

  Янголи Майдану

  Мауро Воерціо

  • 0
  • 0
  • 0
  Присвячується всім тим майданівцям, з якими мене звела доля у ті важкі зимові місяці 2013-2014 років. Зокрема, я присвячую цю книгу Янголам Майдану, щоб їх пам'ять не запаскудили професійні пропагандисти і щоб їх жертва була прикладом для майбутніх поколінь, щоб вони були прикладом для тих, хто не згоден, що можна наступити на гідність людини, для тих, хто прагне основного блага кожної людини – свободи».
  Show book
 • Код зламано або Наука про те що змушує купувати (Kod zlamano abo Nauka pro te shho zmushuє kupuvati) - cover

  Код зламано або Наука про те що...

  Філ (Fіl) Барден (Barden)

  • 0
  • 0
  • 0
  • Незмінний лідер продажів бізнес-книжок з маркетингу на Amazon • В основі праці – дослідження нобелівського лауреата. Що відбувається в мозку людини, коли вона обирає товар? Які «секретні коди» продуктів, послуг і брендів впливають на її рішення? І чи можна називати рішенням процес, що триває протягом частки секунди? Пізнавальна й практична книжка дасть уявлення про те, як застосовувати на практиці передові наукові знання з нейроекономіки та психології: обирати слова, що опишуть страву в меню, колір пакування, товарне сусідство, інтер’єр кав’ярні або дизайн пляшки для питної води. Маркетологи, фахівці з реклами, дизайнери, представники ЗМІ й роздрібні торговці знайдуть у цьому дослідженні перевірені методи поліпшення продажів товарів та послуг для повсякденної роботи. Якщо ж ви споживач і не бажаєте, щоб вами маніпулювали, вражаючі секрети науки успішних продажів навчать вимикати свій «автопілот» і переходити на «ручне керування» перед строкатою вітриною! (• Nezmіnnij lіder prodazhіv bіznes-knizhok z marketingu na Amazon • V osnovі pracі – doslіdzhennja nobelіvs'kogo laureata. Shho vіdbuvaєt'sja v mozku ljudini, koli vona obiraє tovar? Jakі «sekretnі kodi» produktіv, poslug і brendіv vplivajut' na її rіshennja? І chi mozhna nazivati rіshennjam proces, shho trivaє protjagom chastki sekundi? Pіznaval'na j praktichna knizhka dast' ujavlennja pro te, jak zastosovuvati na prakticі peredovі naukovі znannja z nejroekonomіki ta psihologії: obirati slova, shho opishut' stravu v menju, kolіr pakuvannja, tovarne susіdstvo, іnter’єr kav’jarnі abo dizajn pljashki dlja pitnoї vodi. Marketologi, fahіvcі z reklami, dizajneri, predstavniki ZMІ j rozdrіbnі torgovcі znajdut' u c'omu doslіdzhennі perevіrenі metodi polіpshennja prodazhіv tovarіv ta poslug dlja povsjakdennoї roboti. Jakshho zh vi spozhivach і ne bazhaєte, shhob vami manіpuljuvali, vrazhajuchі sekreti nauki uspіshnih prodazhіv navchat' vimikati svіj «avtopіlot» і perehoditi na «ruchne keruvannja» pered strokatoju vіtrinoju!)
  Show book
 • Українсько-англійський англо-український словник 120 000 слів (Ukrai'ns'ko-anglijs'kyj anglo-ukrai'ns'kyj slovnyk 120 000 sliv) - cover

  Українсько-англійський...

  О. (O.) Сидоренко (Sydorenko)

  • 0
  • 0
  • 0
  Понад 120 000 слів і словосполучень англійської й української мов!
   
  Загальновживані та новоутворені слова з прикладами використання.Складні випадки вживання слів.Приклади вживання слів та фраз.Подано сучасну сленгову лексику і неологізми, найбільш поширені географічні назви. Усе це дозволить значно розширити і поглибити знання мови. Статті розташовані в алфавітному порядку. Додатком до основної частини є словник ідіом, перелік лексем, що змінюються не за загальними правилами, найуживаніші абревіатури.
   
  Видання підготовлене фахівцями інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.
   
  (Ponad 120 000 sliv i slovospoluchen' anglijs'koi' j ukrai'ns'koi' mov!
   
  Zagal'novzhyvani ta novoutvoreni slova z prykladamy vykorystannja.Skladni vypadky vzhyvannja sliv.Pryklady vzhyvannja sliv ta fraz.Podano suchasnu slengovu leksyku i neologizmy, najbil'sh poshyreni geografichni nazvy. Use ce dozvolyt' znachno rozshyryty i poglybyty znannja movy. Statti roztashovani v alfavitnomu porjadku. Dodatkom do osnovnoi' chastyny je slovnyk idiom, perelik leksem, shho zminjujut'sja ne za zagal'nymy pravylamy, najuzhyvanishi abreviatury.
   
  Vydannja pidgotovlene fahivcjamy instytutu filologii' KNU im. Tarasa Shevchenka.)
  Show book
 • Економіка Інструкція з використання - cover

  Економіка Інструкція з використання

  Ha-Joon Chang

  • 0
  • 0
  • 0
  Ця книга — про економіку як просту науку, яку здатен збагнути кожен. Автор — корейський економіст Ха-Юн Чанґ — показує нам «закритий» світ економіки, що приховується від загалу за купою чисел, заплутаних формул та незрозумілих термінів. У книзі стверджується: знатися на економіці може і повинен кожен.

Серед усього іншого автор розмірковує над причинами світової кризи 2008 року, над тим, чи справді люди бідні, бо ліниві, а усі багаті — працьовиті, а також чи може країна досягти економічних успіхів, перестрибнувши через етап індустріалізації. І все це — доступною, подекуди жартівливою, мовою.


  Show book
 • Одна справа - Як робити менше а встигати быльше - cover

  Одна справа - Як робити менше а...

  Gari Keller, Jay Papasan

  • 0
  • 0
  • 0
  Вам потрібно менше. Вам потрібно менше відволікатися, витрачати менше часу на другорядні речі, марнувати менше життєвих сил на неефективну роботу, давати менше невиконуваних обіцянок і брати на себе менше непідйомних зобов’язань. Водночас ви прагнете більшого. Більшої продуктивності, більших доходів і більшого задоволення від життя. Зараз вам здається, що цього неможливо досягти. Рецепт вашого успіху на диво простий — варто лише визначити ОДНУ справу, ВАШУ справу, саме вона зробить вас щасливим у всіх сферах життя — робочій, особистій, сімейній і духовній.
  Show book
 • В обіймах страху і смерті Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі) - cover

  В обіймах страху і смерті...

  Я. (Ja.) Примаченко (Primachenko)

  • 0
  • 0
  • 0
  Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. Росія продовжує маніпулювати масовою свідомістю, підтримуючи фальшиві стереотипи радянської величі й міф про втрачений «рай». В інтерпретації співців радянської величі образ Сталіна химерним чином приріс ангельськими крилами та німбом, СРСР з «імперії зла» перетворився на «імперію позитивної дії», а війна й терор — на універсальні і цілком виправдані інструменти вирішення політичних завдань. Небачений раніше ренесанс неосталінізму — найтривожніший симптом сучасності, який змушує нагадувати суспільству про те, на що перетворюються пошуки «міцної руки». 
   
   
   
  Що ми знаємо про форми, методи і способи встановлення більшовицької влади на теренах України у 1920—1930-х років? Відомі історики розповідають про радянізацію України, насадження більшовизму шляхом терору та наслідки впливу радянських карально-репресивних практик.  
   
   Закон про п’ять колосків  
   
   Розстріл кобзарів 
   
   Жнива скорботи: Голодомор 
   
   Трупи на вулицях Харкова 
   
   Партчистки 1930-х років 
   
   Самогубство М. Скрипника і М. Хвильового 
   
   «Кадрова революція» 1937 року 
   
   «Покаянні листи»: самобичування українських літераторів 
   
   Урочище Сандормох – трагедія українського «розстріляного відродження». (Chi ne najbіl'shim viklikom dlja Ukraїni є nezavershenіst' mental'nih vіjn u suspіl'stvі. Rosіja prodovzhuє manіpuljuvati masovoju svіdomіstju, pіdtrimujuchi fal'shivі stereotipi radjans'koї velichі j mіf pro vtrachenij «raj». V іnterpretacії spіvcіv radjans'koї velichі obraz Stalіna himernim chinom prirіs angel's'kimi krilami ta nіmbom, SRSR z «іmperії zla» peretvorivsja na «іmperіju pozitivnoї dії», a vіjna j teror — na unіversal'nі і cіlkom vipravdanі іnstrumenti virіshennja polіtichnih zavdan'. Nebachenij ranіshe renesans neostalіnіzmu — najtrivozhnіshij simptom suchasnostі, jakij zmushuє nagaduvati suspіl'stvu pro te, na shho peretvorjujut'sja poshuki «mіcnoї ruki». 
   
   
   
  Shho mi znaєmo pro formi, metodi і sposobi vstanovlennja bіl'shovic'koї vladi na terenah Ukraїni u 1920—1930-h rokіv? Vіdomі іstoriki rozpovіdajut' pro radjanіzacіju Ukraїni, nasadzhennja bіl'shovizmu shljahom teroru ta naslіdki vplivu radjans'kih karal'no-represivnih praktik.  
   
   Zakon pro p’jat' koloskіv  
   
   Rozstrіl kobzarіv 
   
   Zhniva skorboti: Golodomor 
   
   Trupi na vulicjah Harkova 
   
   Partchistki 1930-h rokіv 
   
   Samogubstvo M. Skripnika і M. Hvil'ovogo 
   
   «Kadrova revoljucіja» 1937 roku 
   
   «Pokajannі listi»: samobichuvannja ukraїns'kih lіteratorіv 
   
   Urochishhe Sandormoh – tragedіja ukraїns'kogo «rozstrіljanogo vіdrodzhennja».)
  Show book