Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Listen online to the first chapters of this audiobook!
All characters reduced
În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului - Volumul 1 - cover
PLAY SAMPLE

În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului - Volumul 1

Abd-ru-shin

Narrator Emanuel Popa

Publisher: Stiftung Gralsbotschaft

  • 0
  • 0
  • 0

Summary

Este opera principal? a autorului, Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt) cu titlul de carte "În Lumina Adev?rului - Mesajul Graalului". În aceasta Abd-ru-shin a sintetizat 168 de conferin?e ale sale în a?a fel încât ele construiesc succesiv, din punct de vedere al con?inutului, rezultând o imagine complet? a Crea?iei.Opera în trei volume ofer? un ajutor spiritual la probleme pe care noi to?i le întâlnim în via?? - cum ar fi problemele legate de întreb?rile "De unde venim?" ?i "Încotro ne îndrept?m?", de soart?, karma, Dreptatea lui Dumnezeu, voin?a liber? a omului, misiunea Fiului lui Dumnezeu Iisus, de Legile naturii ?i ale Crea?iei, ?i multe altele. Cu cât se examineaz? mai serios explica?iile "Mesajului Graalului" ca norm? de via??, cu atât mai mult Adev?r lumineaz? din ele. În acest sens se explic? titlul operei: "În Lumina Adev?rului".
Duration: about 10 hours (10:24:13)
Publishing date: 2017-05-09; Unabridged; Copyright Year: 2009. Copyright Statment: —