Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Listen online to the first chapters of this audiobook!
All characters reduced
Inteligencja kwiatów - cover
PLAY SAMPLE

Inteligencja kwiatów

Maurice Maeterlinck

Narrator Adrian Chimiak

Publisher: Storybox

  • 0
  • 0
  • 0

Summary

Historia nauki dowodzi, ?e wiek XIX by? czasem chemii, XX fizyki, a XXI prawdopodobnie b?dzie wiekiem biologii. Nauki biologiczne nale?? do tych, które w coraz szybszym tempie spektakularnie wyja?niaj? skomplikowane mechanizmy rz?dz?ce mi?dzy innymi ?wiatem ro?lin.W ?wietle dzisiejszej wiedzy ?mia?o mo?emy mówi? o inteligentnych zachowaniach ro?lin.Lektura ksi??ki Maurice’a Maeterlincka – belgijskiego dramaturga i poety, laureata nagrody Nobla, a równie? znakomitego przyrodnika – pozwoli czytelnikom tej ksi??ki z zachwytem podziwia? ?wiat ro?lin, opisany z g??bok? wiedz? wyj?tkowo pi?knym j?zykiem.
Duration: about 3 hours (02:36:49)
Publishing date: 2017-01-01; Unabridged; Copyright Year: — Copyright Statment: —