Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Engelsk Vokabularbok - En Emnebasert Tilnærming - cover

Engelsk Vokabularbok - En Emnebasert Tilnærming

Pinhok Languages

Publisher: Pinhok Languages

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 engelske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer.
 
Hvordan brukes denne engelske vokabularboken?Usikker på hvor du skal starte? Vi anbefaler at du først arbeider deg gjennom kapitlene med verb, adjektiver og fraser i første del av boken. Dette vil gi deg et godt grunnlag for videre læring, og et engelsk ordforråd som er tilstrekkelig for enkel kommunikasjon. Ordbøkene i andre halvdel av boken kan du bruke når du har behov for å slå opp ord du hører på gaten, engelske ord du ønsker å vite oversettelsen av, eller bare for å lære noen nye ord i alfabetisk rekkefølge.
 
Noen tanker til slutt:Vokabularbøker har eksistert i århundrer. Som med så mange ting som har eksistert en stund, er de ikke veldig moderne og kanskje litt kjedelige, men de fungerer vanligvis veldig bra. Sammen med delene med grunnleggende engelske ordbøker er denne engelske vokabularboken en flott ressurs som vil være til stor hjelp for deg gjennom hele læringsprosessen. Den er spesielt nyttig når du ikke har internett for å slå opp ord og uttrykk.
Available since: 06/03/2019.
Print length: 240 pages.

Other books that might interest you

 • Abraham Maslow fra behovshierarki til selvrealisering - En reise i humanistisk psykologi gjennom behovshierarkiet motivasjon og oppnåelse av menneskets fulle potensial - cover

  Abraham Maslow fra...

  Stefano Calicchio

  • 0
  • 0
  • 0
  Hvem var Abraham Maslow, og hvorfor er teoriene hans fortsatt så interessante? Hvordan kan hans syn på behovshierarkiet endre vår tilnærming til livet og personlig vekst? Hva betyr det egentlig å begi seg ut på reisen mot selvrealisering?
  
  Denne guiden utforsker livet og arbeidet til en av 1900-tallets mest innflytelsesrike psykologer, Abraham Maslow, fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Maslow, som først og fremst er kjent for sitt revolusjonerende behovshierarki, brøt ny mark i forståelsen av menneskelig atferd ved å flytte fokus fra enkle overlevelses- og basisbehov til selvrealisering og transcendens.
  
  Boken er ikke bare en analyse av Maslows teorier, men også en praktisk guide til hvordan du kan bruke dem i hverdagen. Du vil oppdage hvordan behovene for trygghet, kjærlighet, aktelse og selvrealisering påvirker alle aspekter av din tilværelse, og hvordan disse behovene, når de erkjennes og dekkes, kan føre til et mer komplett og tilfredsstillende liv.
  
  Gjennom konkrete eksempler, praktiske øvelser og psykologisk innsikt tar boken deg med på en indre oppdagelsesreise. Du lærer hvordan du kan identifisere og dyrke dine iboende behov, finne balanse og harmoni i livet og nå nye høyder i din personlige vekst. Begynn reisen mot å realisere ditt fulle potensial, inspirert av den tidløse innsikten til en av de største tenkerne innen moderne psykologi.
  Show book
 • Den Hellige Koranen (القران الكريم) Arabisk Utgave - cover

  Den Hellige Koranen (القران...

  Jannah An-Nur Foundation

  • 0
  • 0
  • 0
  Den Hellige Koranen (القران الكريم) Arabisk Utgave (Arabic Languange Edition)
  
  The Holy Quran (Den Hellige Koranen) is the holy book which Muslims recite and turn to for guidance in all aspects of their life. It is the last testament in a series of divine revelations from Allah SWT (God). It comprises the unaltered and direct words of God, revealed through the Angel Gibrael, to the final Prophet Muhammad SAW some 1400 years ago. Islam is a continuation of the teachings of previous Prophets, such as Noah, Abraham, David, Moses and Jesus (peace be upon them all), some of whom were also given divine books.
  
  Muslims believe that the key message brought by all Prophets was the same; to believe in One God (Pure Monotheism) and not to associate partners with Him, to stay away from sins and to lead a life devoted to earning Gods pleasure. All Prophets taught about life after death and gave glad tidings of paradise for those who obey God, but warned of punishment in hell for those who choose to disobey Him.
  
  The Holy Quran is unique because it is the only revealed book that exists today in the precise form and content in which it was originally revealed. Furthermore, it was actively recorded during the time the religion was being established. The distinctive approach of The Holy Quran is that its spiritual message includes practical injunctions aimed at the general welfare of human beings, society and the environment in which we live. The Holy Quran message is eternal and universal, transcending our differences in race, color, ethnicity and nationality. 
  
  It provides guidance on every aspect of human life, from economics and the ethics of trade to marriage, divorce, gender issues, inheritance and parenting. It neither condemns nor tortures the flesh nor does it neglect the soul. It does not humanize God, nor does it deify man. The Holy Quran describes signs of Gods existence in the universe and how everything is carefully placed in the total scheme of creation.
  
  Den hellige Koranen er den hellige boken som muslimer resiterer og henvender seg til for veiledning i alle aspekter av livet. Det er det siste testamentet i en serie guddommelige åpenbaringer fra Allah SWT (Gud). Det omfatter de uendrede og direkte ordene fra Gud, avslørt gjennom engelen Gibrael, til den endelige profeten Muhammed SAW for rundt 1400 år siden. Islam er en videreføring av læren fra tidligere profeter, som Noah, Abraham, David, Moses og Jesus (fred være med dem alle), noen av dem ble også gitt guddommelige bøker.
  
  Muslimer mener at nøkkelbudskapet brakt av alle profeter var det samme; å tro på en Gud (ren monoteisme) og ikke å knytte partnere til ham, holde seg borte fra synder og å leve et liv viet til å tjene Guds glede. Alle profeter lærte om livet etter døden og ga gledelige budskap om paradis for dem som adlyder Gud, men advarte om straff i helvete for dem som velger å være ulydige mot ham.
  
  Den hellige Koranen er unik fordi den er den eneste avslørte boken som finnes i dag i den nøyaktige formen og innholdet den opprinnelig ble avslørt i. Videre ble det aktivt registrert i løpet av den tiden religionen ble etablert. Den særegne tilnærmingen til Den hellige Koranen er at dens åndelige budskap inkluderer praktiske påbud rettet mot den generelle velferden til mennesker, samfunn og miljøet vi lever i. Det hellige Koranbudskapet er evig og universelt og overskrider forskjellene våre i rase, farge, etnisitet og nasjonalitet.
  Show book
 • Sogor - cover

  Sogor

  Per Sivle

  • 0
  • 0
  • 0
  Boken «Sogor» av Per Sivle er en novellesamling, som markerte Sivles gjennombrudd i litteraturen. Samlingen består av fem historier, alle fortalt fra et barns perspektiv. Et gjennomgående tema gjennom hele boken er empatien som vises overfor individer og dyr som skiller seg ut på en eller annen måte. Selv om samlingen opprinnelig ikke var ment for barn, har en av historiene, «Berre ein Hund», blitt en klassiker i norsk barnelitteratur. Historien dreier seg om Per, en bondegutt, og hans forhold til Hall, en hund som tilhører en engelsk turist som på tragisk vis dør i fjellet. Mens historien er oppdiktet, henter beskrivelsene av miljø og natur inspirasjon fra Sivles egne barndomsopplevelser på Vestlandet.
  Show book
 • Fortuna - cover

  Fortuna

  Alexander L. Kielland

  • 0
  • 0
  • 0
  Fortuna er en roman av Alexander Kielland. Den er en fortsettelse av Gift, med de samme personene i det samme miljøet. Romanen har navn etter et aksjeselskap som står sentralt i romanen, og Fortuna er først og fremst en roman om det økonomiske liv. Abraham Løvdahl er blitt student og lever studentens lykkelige tilværelse. Det som han har igjen av opprørsånd og trang til å leve etter høye idealer, kanaliseres ganske snart inn i en ironisk og sarkastisk holdning til det bestående. Omstendigheter i oppveksten har fratatt Abraham evnen til å forfølge sine egne mål og idealer, og han lar seg i sterk grad lede av andre. Den viljesterke fru Meinich har bestemt at Abraham er et passende gifte for hennes datter Clara, og slik blir det. Hun mener også at Abraham bør gjennomføre et kortere studium enn medisin, som han hadde tenkt; derfor blir det jus.
  Show book
 • Paul og Lollik - cover

  Paul og Lollik

  Dikken Zwilgmeyer

  • 0
  • 0
  • 0
  Paul og Lollik er en ungpike-roman skrevet av Dikken Zwilgmeyer. Boken handler om to hovedkarakterer, Paul og Lollik, som møtes på byens danseskole. Lollik er en livlig og utadvendt jente som elsker å danse. Hun har sett frem til å begynne på danseskolen i lang tid. På den andre siden er Paul, en stille, sjenert og litt klønete gutt, som motvillig har blitt meldt på danseskolen av sin tante Lena. Tross deres forskjeller utvikler Paul og Lollik et nært vennskap. Gjennom bokens fortelling utforsker Zwilgmeyer dynamikken mellom de to karakterene og deres ulikheter. Boken skildrer deres opplevelser på danseskolen og deres felles reise med dans og vennskap.
  Show book
 • Annikken Præstgaren - cover

  Annikken Præstgaren

  Dikken Zwilgmeyer

  • 0
  • 0
  • 0
  Annikken Præstgaren er en bok skrevet av Dikken Zwilgmeyer. Handlingen i boken dreier seg om en 16 år gammel jente ved navn Annikken, som opplever utfordringer og usikkerhet i overgangen fra barndom til voksenliv. Annikken er hovedpersonen i historien, og boken følger hennes opplevelser, tanker og følelser i denne avgjørende fasen av livet. Som en typisk tenåring står Annikken overfor mange endringer og utfordringer, både internt og eksternt. Hun blir konfrontert med nye ansvarsoppgaver, økende forventninger og følelsesmessige forandringer som kan være forvirrende og overveldende.
  Show book