Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Kim Dzsongil bemutatja: - cover

Kim Dzsongil bemutatja:

Paul Fischer

Publisher: HVG Könyvek

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

„Visszatartom a dühömet. Ha kiengedném, akkor megtelne vele az
 egész szoba.”

 

  „Azt képzeltem, hogy akit szeretek, annak baja esik, mert én rossz
 vagyok.”

 

  „Nem volt egy élő lélek, aki megértett volna, és ez végtelenül magányossá
 tett. Megtanultam a leckét, hogy tapintatból erről nem beszélünk."Vajon
 mit élnek át a gyerekek, amikor szüleik válnak, vagy amikor elvesztik egy
 közeli családtagjukat? Mire van szükségük ezekben a nehéz időkben? És ki
 vigasztalja meg őket, ha a szülők saját fájdalmukban, dühükben nem tudnak
 feléjük fordulni? Súlyos veszteség idején a gyerekek legtöbbször nem tudják
 megfogalmazni, min mennek keresztül. Modern világunkban ráadásul a gyász
 tabu: a felnőttek sokszor saját érzéseikkel sincsenek tisztában, nemhogy a
 gyerekekével. Így a hiány meggyászolásában – ha egyáltalán megtörténik – a
 kicsik általában magukra maradnak, és ez a magány és elhagyatottság
 felnőttéletükre is kihat. Singer Magdolna gyászterapeuta bevezet minket egy
 rejtett világba: gyerekek és felnőttek mesélnek fiatalon átélt
 veszteségeikről, és arról, miként tudtak megküzdeni fájdalmas érzéseikkel.
 Harminc különálló történet segít megérteni, mit éreznek és észlelnek a
 gyermekek válás és halotti gyász idején, a megható önvallomásokból pedig az
 is felsejlik, hogyan vigasztalhatjuk, támogathatjuk őket életük e nehéz
 szakaszában.  

Other books that might interest you

 • Szeretett szeretetlenség - cover

  Szeretett szeretetlenség

  Daniel Korb

  • 0
  • 0
  • 0
  Az erdélyi szellem gyakran patetikus, ám egyidejűleg ironikus is magával szemben. Ebben a kedélyben fogantatott történetek tárulnak itt elénk, amelyek nem ismernek határokat, és a kilencvenes évek előtti négy évtized élményeiből inspirálódnak. A cselekmények szereplői, részben maguk krédója szerint élnek, de nem csak erről akad közlendőjük, hanem megkísérelnek egy bizonyos életszemléletet is továbbítani. Emlékeztetni próbálnak olyan körülményekre, amiket valaha valóságosnak tartottunk, de sajnos, közben csak mindegyikünk emlékezetében léteznek. Erdélyi gondolatok az otthonról, a hontalanságról meg arról a kifürkészhetetlen valamiről, ami a gondviselés.
  Show book
 • Egyszer különbet álmodtunk - A szabadságharcos életútja - cover

  Egyszer különbet álmodtunk - A...

  János Csap

  • 0
  • 0
  • 0
  Csap János kalandos életútja, amely egyúttal a huszadik század jelentős részének személyes története is, a szerző szubjektív szűrőjén keresztül tárul elénk ebben a kötetben. Az 1956-os forradalom után John Chapman néven Kanadá­ban élő szerző visszaemlékezése egyaránt tanúskodik haza­szeretetről és az őt befogadó ország iránti tiszteletről. Bár az egymást követő életesemények aprólékosan kidolgo­zott leírása mindvégig fenntartja, sőt fokozza az érdeklődést, a történet csúcspontját mégis a szerző számára sorsfordí­tó, élete középpontjában álló ’56-os forradalom eseményei jelentik. A könyvet forgatva történelemkönyvekből ismert szabad­ságharcosok, hősök – többek között Nickelsburg László – vál­nak emberközelivé, az illusztrációul szolgáló, korábban még sehol sem publikált képanyag pedig egyedülállóan értékessé teszi a magyarságára élete végéig büszke, ízig-vérig demok­rata szerző memoárját.
  Show book
 • Leonardo Da Vinci I kötet - cover

  Leonardo Da Vinci I kötet

  Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij

  • 0
  • 0
  • 0
   Úgy vélhetnénk, regényes életrajzot írni – különösen festőről – hálás feladat. Merezskovszkij viszont abból a feltevésből indul ki, hogy Leonardo da Vinciről többé-kevésbé valamennyi olvasónak vannak bizonyos előzetes ismeretei, ezért nem a klasszik
  Show book
 • Jelenben élő múlt - cover

  Jelenben élő múlt

  Pomogáts Béla

  • 0
  • 0
  • 0
  Tanulmánykötetem azok közül az írások közül válogat, amelyeket az utóbbi hat-hét esztendőben jelentettem meg irodalomtudományi és szépirodalmi folyóiratokban – Magyarországon, Erdélyben és a Felvidéken. Közöttük több foglalkozik a huszadik századi magyar irodalom mozgalmaival, így a Nyugat körül gyülekező táborral, a népi mozgalommal, a katolikus irodalommal, illetve mindezek fontosabb képviselőivel, a többi között Ady Endrével, Szabó Dezsővel, Márai Sándorra, Illyés Gyulával, Cs. Szabó Lászlóval, Jékely Zoltánnal és másokkal. Külön fejezetet szenteltem az erdélyi magyar irodalom jeles alkotó egyéniségeinek, így Bánffy Miklósnak, Kuncz Aladárnak, Nyirő Józsefnek, Dsida Jenőnek, Sütő Andrásnak, Kányádi Sándornak és másoknak. Munkámban az vezérelt, hogy lehetőleg közérthető előadásmódban, a szélesebb körű olvasóközönség figyelmét hívjam fel huszadik századi irodalmunk néhány fontos eszmei áramlatára, műhelyére és alkotó egyéniségére.
  Show book
 • Havel - cover

  Havel

  Michael Žantovský

  • 0
  • 0
  • 0
  Václav Havel a 20. század egyik legkiemelkedőbb alakja volt: tekintélyromboló értelmiségi, közismert drámaíróból lett politikai disszidens, egy egyesült, s azután két részre bomló nemzet elnöke, mindemellett elkötelezett emberi jogi aktivista. Egész életében kívülállónak látta magát – ennek gyökerei kiváltságos prágai gyermekkorába nyúlnak vissza, ám szemléletmódja tovább erősödött, amikor családja az 1948-as kommunista hatalomátvétel után feketelistára került.Ifjúkorában az elszigeteltségből és számkivetettségből bontakozott ki költészete, s ez indította el esszé- és drámaírói pályáján is – Havel abszurd drámákat kezdett írni társadalomkritikaként. Mivel részt vállalt a prágai tavasz eseményeiben, műveit szigorúan cenzúrázták, emberi jogi tevékenysége miatt pedig ötévi börtönbüntetésre ítélték.Havel vakmerő és látnoki képességű férfi volt, személyiségében súlyos ellentétek feszültek, gyakran mardosták kételyek, és hajlamos volt az önostorozásra. Ám mindig minden körülmények között hű maradt önmagához. A Charta ’77 élén betöltött pozíciója, a kiszolgáltatottak hatalmába vetett lankadatlan hite és felvillanyozó személyisége 1989-ben kulcsfontosságú szerephez juttatta a bársonyos forradalom egyik vezetőjeként. A következő 13 esztendő folyamán Havel Csehszlovákia utolsó, majd a Cseh Köztársaság első elnökeként nemcsak az országon belüli megbékélést szorgalmazta, hanem a szomszédokkal való jó viszonyt is.Žantovsky Havel egyik legközelebbi barátja volt, akivel a későbbi elnök még a demokratikus ellenzék tagjaként ismerkedett meg a kommunizmus idején. Havel első hivatali éveiben Žantovsky látta el mellette a sajtófőnök, tanácsadó és politikai igazgató tisztségét, és barátságuk egészen 2011-ig, Havel haláláig töretlenül folytatódott. Žantovsky e rendkívüli életút kisszámú avatott szemtanúinak egyikeként megvilágosító erejű – egészen közeli és személyes – portrét fest Havel emberléptékűnél nagyobb alakjáról és a zűrzavaros időkről, amelyekben győzelemre vitte ügyét.
  Show book
 • Rákóczi Zsigmond kora társadalmában - Kandidátusi értekezés - cover

  Rákóczi Zsigmond kora...

  Zoltán Hangay

  • 0
  • 0
  • 0
  Rákóczi Zsigmond kivételesen érdekes történelmi személyiség. Egyrészt mert hosszú életútja egyike a legjelentősebbeknek az ország három részre szakadása és a tizenhetedik századi fegyveres függetlenségi harcok között, másrészt mert határozott, erős és sokoldalú egyéniség. Ez az egyéniség tükröződik 10 dukátos aranypénzének portréján. Ha rápillantunk az Erdélyben vert régi pénzdarabra, alig tudunk szabadulni átható tekintetének hatása alól. Úgy látszik, ilyennek látták kortársai is. Írva hagyták, hogy nem hiányzott belőle a siker eléréséhez szükséges határozottság, sőt számítás; de azt is, hogy soha nem volt teljesen gátlástalan, kíméletlen: „Gyakorta szájában viselvén Szent Pálnak… mondását: az embertelenséget emberségeddel győzd meg.” A róla időskorban készült egyetlen festményen rokonszenves embernek ábrázolták, akinek szépen ívelt orra, hosszú arcéle a szellem és a jellem erejét sugározza.
  Show book