Reading without limits, the perfect plan for #stayhome
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Read online the first chapters of this book!
All characters reduced
Introducere în psihanaliza freudiană și postfreudiană Curs universitar - cover

Introducere în psihanaliza freudiană și postfreudiană Curs universitar

Vasile Dem. Zamfirescu

Publisher: Trei

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

„În 1990 a avut loc un eveniment decisiv, poate, pentru implantarea psihanalizei în România: studenții de atunci ai Facultății de Filosofie, care îngloba și psihologia, sociologia, pedagogia, au impus introducerea psihanalizei în planul de învățământ. Printre cei nominalizați ca profesori pentru noua disciplină s-a numărat și autorul acestor rânduri. Cursul pe care l-am susținut începând cu 1991 și-a propus să ofere studenților de la filosofie atât cunoștințele de bază în psihanaliză, cât și semnificația lor filosofică. Acest curs s-a transformat spre sfârșitul anilor ‘90 în Filosofia inconștientului cu cele două volume ale sale, publicate de Editura Trei. 
Tot în 1991, am fost solicitat să țin cursul de psihanaliză la Facultatea de Psihologie a Universității «Titu Maiorescu». Conceput ca o «psihologie a inconștientului», acest curs și-a propus să transmită cunoștințele esențiale despre inconștient în principalele sale ipostaze: freudiană, adleriană, jungiană și contemporană. Devenit acum carte sub titlul Introducere în psihanaliza fruidiană și postfreudiană, numitul curs se adresează nu numai studenților. Toți cei care doresc să se inițieze în psihanaliză îl pot folosi.“ – Vasile Dem. Zamfirescu 
Cuprins: 
Cuvânt înainte la ediția a doua 
Cuvânt înainte 
Tema întâi 
Ce este psihanaliza?1. Psihanaliza — sistem de discipline axatpe ideea de inconștient2. Psihoterapia. Caracteristici generale3. Psihopatologia psihanalitică4. Psihanaliza ca psihologie a inconștientului5. Metapsihologia6. Psihanaliza aplicatăBIBLIOGRAFIE 
Tema a doua 
Elemente de istoria psihanalizei1. Psihanaliza în România1.1 Psihanaliză și comunism2. Psihanaliza în România interbelică3. Psihanaliza în Occident4. Psihanaliza în România de după 1990. Societatea Română de Psihanaliză sau premisele unei implantări durabile a psihanalizei în RomâniaBIBLIOGRAFIE 
Tema a treia 
Concepția psihanalitică despre raportul dintre sănătate și boala psihică1. Cum a ajuns Freud la noua concepție?1.1 Structura și sensul simptomului1.2 Structura și sensul visului1.3 Structura și sensul actului ratat2. Reacția istorică la inovația freudiană3. Continuatorii lui Freud4. Semnificația concepției psihanalitice pentru teoria cunoașterii5. „Vindecarea“ în psihanalizăBIBLIOGRAFIE 
Tema a patra 
Psihanaliza ca psihologie a inconștientului1. Ideea și conceptul de inconștient înainte de Freud2. Contribuția lui Freud3. Principalele manifestări ale inconștientului: actul ratat3.1 Condițiile de existență ale actului ratat3.2 Teorii explicative prefreudiene3.3 Teoriile fiziologice și psihofiziologice3.4 Teoriile fonetice3.5 Opinia comună3.6 Clasificarea actelor ratate3.7 Semnificația actului ratat pentru psihoterapia psihanaliticăBIBLIOGRAFIE4. Principalele manifestări ale inconștientului: visul4.1 Preambul4.2 Teorii prefreudiene despre vis4.2.1 Teoriile somatice4.2.2 Teoriile populare și romantice4.3 Concepția freudiană asupra visului4.3.1 Conținut manifest și conținut latent4.3.2 Travaliul visului și interpretarea4.3.3 Visul despre injecția făcută Irmei —primul vis interpretat psihanalitic4.3.4 Dorința în vis4.3.5 Dificultăți ale teoriei freudiene despre vis ca realizare a unei dorințe4.3.6 Clasificarea viselor în funcție de raportul dintre conținutul manifest și conținutul latent4.3.7 Travaliul visului4.3.7.1 Condensarea4.3.7.2 Deplasarea4.3.7.3 Figurabilitatea4.3.7.4 Utilizarea simbolurilor4.3.7.5 Elaborarea secundară4.3.8 Funcția visului: dorința și cenzura4.4 Interpretarea visului în psihanaliza contemporană4.5 Aplicare a tehnicii de interpretare a visului la fenomenele culturaleBIBLIOGRAFIE5. Principalele manifestări ale inconștientului: simptomul nevrotic5.1 Sensul simptomului nevrotic5.2 Inhibițiile sexualității: impotența și frigiditatea5.3 Angoasa și fobia5.4 Conversia5.5 Obsesiile și compulsiile5.6 Complexul Oedip în literatură5.7 Alte conflicte nevrotice5.7.1 Conflicte legate de agresivitate5.7.2 Conflicte legate de individuație5.8 Nevroza și condiția umanăBIBLIOGRAFIE6. Principalele manifestări ale inconștientului: transferul6.1 Istoric: paradigma clasică6.2 Rațiuni istorice ale paradigmei clasice6.3 De ce transferăm?6.4 Transfer și sugestie6.5 Paradigma intersubiectivă a transferului6.6. Transfer și alianță terapeutică6.7. Interpretarea transferuluiBibliografie7. Principalele manifestări ale inconștientului:cuvântul de spirit7.1 Concizie și condensare7.2 Erori de logică și deplasare7.3 Reprezentarea prin contrariu în cuvântul de spirit7.4 Utilizarea nonsensului7.5 Tendințele cuvântului de spirit7.5.1 Clasificarea cuvintelor de spirit cu tendință7.5.2 Cuvântul de spirit cu tendință agresivă7.5.3 Plăcerea estetică în cazul cuvântului de spirit7.6 Comparație între vis și cuvânt de spiritBIBLIOGRAFIE 
Tema a cincea 
Inconștientul și sexualitatea infantilă1. Concepția comună despre sexualitate2. Concepția psihanalitică asupra sexualității umane3. Semnificația concepției freudiene4. Stadiile sexualității infantile4.1 Perspective contemporane5. Sursele teoriei freudiene5.1 Teoriile infantile despre sexualitate6. Implicații antropologice ale teoriei despre sexualitatea infantilă6.1 Cultură și represiune instinctualăBIBLIOGRAFIE 
Tema a șasea 
Inconștientul și agresivitatea distructivă1. Agresivitatea distructivă ca instinct al morții1.1 Excurs despre „pansexualism“1.2 Filosofie și „nefilosofie“ la Freud1.3 Thanatos și Eros2. Modificări ale teoriei3. Agresivitatea în psihanaliza postfreudiană4. Instinctul morții din perspectiva etologiei4.1 Excurs despre etologieBIBLIOGRAFIE 
Tema a șaptea 
Inconștientul și structura psihicului1. Cea de a doua teorie despre psihic1.1 Se — instanța pulsională a psihicului1.2 Eul — instanța de comandă și control a psihicului1.3 Supraeul sau „inconștientul de sus“1.3.1 Morală inconștientă și morală conștientă2. Mijloacele de apărare ale Eului2.1 Utilizarea mijloacelor de apărareîmpotriva pulsiunilor2.2 Câteva mijloace de apărare2.2.1 Raționalizarea2.2.2 Refularea2.2.3 Regresia2.2.4 Formațiunea reacțională2.2.5 Identificarea cu agresorul2.2.5.1 Identificarea cu agresorul în situații-limită2.2.6 Proiecția2.2.7 Un exemplu integratorBibliografie 
Tema a opta 
Prima desexualizare a inconștientului sau psihanaliza lui Alfred Adler1.Teoria autoestimației1.1 Compensare, supracompensare, pseudocompensare1.1.1 Clasificarea compensărilor1.1.2 Protestul viril1.1.3 Contraidealul1.1.4 Resentimentul1.1.4.1 Termeni și descriere esențială1.1.4.2 Psihologia resentimentului1.1.4.3 Sociologia resentimentului1.1.4.4 Valorizarea produselor culturale ale resentimentuluiBibliografie 
Tema a noua 
A doua desexualizare a inconștientului sau psihanaliza lui Carl Gustav Jung1. Inconștient personal și inconștient colectiv2. Ce sunt și cum se formează arhetipurile?2.1 Dificultăți teoretice2.2 Formarea arhetipurilor nu poate fi explicată2.3 Precursori3. Principii și metode pentru cunoaștereainconștientului colectiv4. Domeniile de manifestare ale arhetipurilor4.1 Psihoza4.2 Psihoterapia4.3 Religia4.4 Alchimia4.5 Științele naturii5. Câteva arhetipuri5.1 Arhetipuri tipice5.2 Arhetipuri atipice sau „existențiale“5.3 Arhetipuri neîncadrabile6. Disputa dintre Jung și Freud pe tema simboluluiBibliografie 
Tema a zecea 
Desexualizarea inconștientului în psihanaliza contemporană1. Două modalități de îmbinare1.1 Excurs despre Kohut2. Renunțarea la teoria pulsiunilorBibliografie

Other books that might interest you

 • Întrebări pariziene și alte scrieri - cover

  Întrebări pariziene și alte scrieri

  Meister Eckhart

  • 0
  • 0
  • 0
  Trei idei domină Întrebările pariziene: unificarea sufletului cu Dumnezeu, preeminența înțelegerii în raport cu ființa și cunoașterea lui Dumnezeu prin negație. Ontologia lui Eckhart devine astfel elementul de legătură dintre filosofia greacă clasică și romantismul german. Volumul cuprinde o selecție de texte fundamentale din opera latină a lui Meister Eckhart, cunoscute sub numele de prologuri (în primul rând prologurile la Opus tripartitum) și de întrebări pariziene. La acestea se adaugă câteva texte redactate sau rostite la Paris în perioada de formare a lui Eckhart: Predică la sărbătoarea Fericitului Augustin, Tratat asupra Rugăciunii Domnești, Predica de Paști din anul 1294.
  Show book
 • România vertebrată - cover

  România vertebrată

  Radu Vancu

  • 0
  • 0
  • 0
  Volumul este o culegere de articole publicate inițial pe platformele Contributors.ro și LaPunkt.ro, precum și în revista de cultură contemporană Timpul, ce au în vedere realitatea politică, socială și literară actuală sau recentă. Cititorii vor avea ocazia rememorării unor importante evenimente din aceste zone, cum ar fi înfruntarea politică ocazionată de alegerile prezidențiale din 2014, protestele legate de Roșia Montana, drama din clubul „Colectiv“, dar și controversele generate de acordarea Premiului Național „Mihai Eminescu“ – Opera Omnia.
  Show book
 • Întemeierea metafizicii moravurilor - cover

  Întemeierea metafizicii moravurilor

  Immanuel Kant

  • 0
  • 0
  • 0
  Publicată inițial, în prima ediție în 1785, cu titlul Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, este una dintre cele mai influente creații din întreaga operă filosofică a lui Immanuel Kant și, totodată, un reper în istoria filosofiei universale. Lucrarea filosofului german cuprinde o prefață, trei secțiuni – Trecerea de la cunoașterea rațională comună a moravurilor la aceea filosofică, Trecerea de la înțelepciunea morală populară la metafizica moravurilor, Trecerea de la metafizica moravurilor la critica rațiunii pure practice – și o remarcă finală, precedate de nota traducătorului, Valentin Mureșan. În prefață, Kant pledează pentru o metafizică a moravurilor și discută despre metodologia pe care a folosit-o. El pornește de la împărțirea filosofiei grecești în fizică, etică și logică. În prima secțiune, după cum și titlul sugerează, se face trecerea de la forma cunoașterii comune privind moravurile la cea filosofică. El discută, printre altele, despre voința bună și datorie. În secțiunea a doua se aprofundează problema imperativelor. În ultima secțiune, Kant discută despre voință, libertate. De fapt, cea de-a treia secțiune reprezintă punctul de pornire de la care Kant a dezvoltat Critica rațiunii practice, publicată în 1788.
  Show book
 • Crizele de după criză O lume fără busolă și fără hegemon - cover

  Crizele de după criză O lume...

  Paul Dobrescu

  • 0
  • 0
  • 0
  După prăbușirea pe care a reprezentat-o criza, după anii de evoluție economică lentă care i-au urmat, dezvoltarea va deveni obiectivul detașat al perioadei care vine. Globalizarea poate construi o serie de premise ale dezvoltării, dar nu poate asigura și dezvoltarea propriu-zisă. Corporațiile? Corporațiile vin și pleacă. Ele pot crea „insule“ ale dezvoltării; problema este cine reunește toate acest „insule“, cine construiește perspectiva? Să nu ne amăgim! Avem de-a face cu o adevărată mutație. Dezvoltarea va reprezenta principala unitate de măsură a unei bune guvernări și va da seamă de vrednicia statului. Stat–dezvoltare este noul tandem care va domina viața și relațiile internaționale ale lumii. Criza recentă a avut un impact masiv asupra relațiilor și ordinii internaționale. Globul pare că a intrat în trepidații, iar „indisciplina geopolitică“ este caracteristica noii vieți planetare. Parcă nimeni nu mai este mulțumit cu situația actuală și toată lumea ar dori să înceapă o „nouă partidă de șah geopolitic“. La nivelul actorilor globali importanți, nimeni nu este prea puternic pentru a domina și nimeni nu este prea slab pentru a se lăsa dominat.
  Show book
 • Reproducerea asistată Aspecte inconștiente - cover

  Reproducerea asistată Aspecte...

  Mali Mann

  • 0
  • 0
  • 0
  Tot mai multe cupluri apelează astăzi la tehnici de reproducere artificială. Ritmul stresant al vieții și decizia amânată de a avea copii conduc la diminuarea șanselor de fecundare naturală. Psihologia și psihanaliza ne-au demonstrat însă că între minte și corp există influențe reciproce, astfel că unele situații de viață insuficient înțelese pot lăsa urme adânci la nivel mental și somatic. Ce se întâmplă în psihicul protagoniștilor în tot acest proces de aducere pe lume a unei noi vieți? Cum afectează trăirile lor pe cele ale copilului? Cel mic e bine oare să-i cunoască pe donorii care au contribuit la conceperea sa? Printre subiectele abordate în prezenta carte se numără: trauma psihică a infertilității, compulsia de a recurge, în mod repetat și fără succes, la reproducerea asistată, anxietatea legată de maternitate, viețile copiilor proveniți din fecundare artificială. O noutate pe piața românească de profil, cartea se adresează publicului larg, dar și medicilor și psihologilor.
   
  În perioada de început a terapiei, Paula declarase că își dorește să fie mamă. Când devenise tot mai clar că relația ei cu Frank era din ce în ce mai serioasă, a început să simtă o oarecare ezitare. Va rămâne Frank alături de ea? Va continua ea să îl iubească sau va deveni cineva ca mama ei, care n-ar fi putut aprecia „darul “iubirii lui Frank? De vreme ce părerea comună a femeilor din familia ei era că un copil ruinează relația dintre părinți, se va întâmpla acest lucru și în cazul relației ei cu Frank? (...) Șase luni mai târziu, Paula era pregătită să înceapă să caute o donoare.Terese Schulman, autoare inclusă în prezentul volum colectiv
   
  Această carte conține elemente de sociologie (de ce femeile amână decizia de a concepe), insighturi psihanalitice (privind relația mamei cu propria-i mamă, precum și fantasmele copilului referitoare la părintele necunoscut), dar se referă uneori și la efectul traumatic pe care eșecul conceperii îl are asupra viitoarei evoluții a cuplului.Axel Hoffer, psihanalist și profesor de psihiatrie la Harvard Medical School
  Show book
 • Povesteşte-mi despre Beirut - cover

  Povesteşte-mi despre Beirut

  Asma Abdelkarim

  • 0
  • 0
  • 0
  Abia ieșită de pe băncile liceului, Asma Abdelkarim părăsește Tunisia, unde a crescut, pentru a se întoarce în Liban, țara strămoșilor ei. Este captivată de Beirut, o mică lume fascinantă și agitată, în care imigranții sirieni se intersectează cu refugiații palestinieni. Studentă, se îndrăgostește de un tânăr francez, alături de care ia parte la manifestațiile din zilele zbuciumate ale Revoluției Cedrilor. Seducătoare prin pasiune și lipsa de prejudecăți, cartea ei dezvăluie realitatea complexă a Libanului, țara cu aparențe libertine și mentalități tradiționaliste. Povestire, eseu și poveste de dragoste, mărturia ei are și o dimensiune inițiatică: în Beirut, Asma descoperă cu adevărat iubirea, legându-se de Liban și de Maxime „așa cum se leagă viță sălbatică și iedera, cu toate fibrele trupului și sufletului“. Întâlnirea dintre cei doi condensează întâlnirea dintre Orient și Occident într-un Liban care, deși sfâșiat de conflicte, renaște mereu din propria cenușă.
  Show book