Join us on a literary world trip!
Add this book to bookshelf
Grey
Write a new comment Default profile 50px
Grey
Subscribe to read the full book or read the first pages for free!
All characters reduced
Tábor a pusztán - cover

Tábor a pusztán

Sz. Lukács Imre

Publisher: PairDime

 • 0
 • 0
 • 0

Summary

A vonat erőtlenül araszolt, ódivatú gyászkocsiként. Nem füttyentgetett. Hatalmas fák sátora takarta az állomást, gyenge fény hullott a kavicsokra. A sínek két oldalán rendőrök, államvédelmisek őrködtek. Döccentek a tehervagonok. Marhabőgés hangzott, puli vakkantott, a mozdony köhécselt. Nem igyekeztek a leszállók.
A rendőrök elhúzták a vagonajtókat.
- Kiszállás! - kiabálták.
Riadt emberek kászálódtak lefelé, asszonyok, gyerekek, hangtalanul. Lassú mozdulatokkal emelgették batyuikat, a vasúti sínek mellé ejtették, újabbakért fordultak, gyerekeket ültettek rájuk, akik tágranyílt szemmel figyeltek.
Zsákokat, ládákat, bőröndöket, kosarakat cipeltek, jószágokat rakodtak. Toporzékoltak a lovak, malacok röfögtek. A hajnali költözködés háborús menekültek képét idézte.
Se panasz, se tiltakozás nem hangzott.
Különös viszony teremtődött a kitelepítettek és a kitelepítők között, magyarázkodás, sírás, könyörgés nélkül értették egymást, megbízható érzés tájékoztatta őket: a félelem.
A puskák nem mozdultak. Az őrök mereven strázsáltak a helyükön, vállukra vetve viselték fegyverüket, némelyikük farkaskutyát tartott pórázon. A kötelesség-szolgálat fegyelmével várakoztak, s éberen figyeltek.

Other books that might interest you

 • Életeim II rész - cover

  Életeim II rész

  Dezső Szabó

  • 0
  • 0
  • 0
  Életrajzom e külön egészet jelentő része betűhűséggel úgy jelenik meg, 
  amint jobblétre szenderült füzeteim adták. Teljességgel nem tudom 
  megérteni, ha egy író egyszer már megjelent művén újabb kiadásnál 
  változtat, javítgat, foltozgat. Mikor valamit megírok: azt az akaratom 
  fölötti akaratom diktálja, logikai és ösztönös énem teljessége, és 
  inkább belenyugodnék abba, hogy valamelyik művem örökre feledésbe 
  menjen, mintsem hogy csak egy betű változtatás is történjék rajta. Kiadó
   és közönség nem létező tényezők a szellemi alkotás szuverenitása előtt.
   A kiadónak, mint a színházi rendezőnek is, vak hűséggel kell követnie 
  az alkotó Géniusz parancsát, s még csak gondolnia sem szabad arra, hogy 
  közbeformáló véleménye legyen. Ami pedig a közönséget illeti: a Géniusz 
  parancsolja meg művével, hogy mi tessék neki, a Géniusz irányítja őt. 
  Nem szellemi alkotó, hanem betűhetéra az, aki lesi, hogy mi tetszik a 
  közönségnek és a szerint pojácáskodik ki mondatokat magából. Az viszont 
  természetes, hogy mikor írtam ezt az életrajzot: engedelmeskedtem a mai 
  idők fegyelmének, és nem vétettem a mindenkire kötelező egyetemes 
  tilalmak ellen. Meg is volt az az elégtételem, hogy az illetékes ügyészség soha egy betűt sem kifogásolt életrajzomban.Ennek
   a műnek nem adhatnám franciául sem a Mémoires, sem a Souvenirs címet. 
  Abszolút lélektani tévedés volna ezt az életrajzot visszaemlékezéseknek 
  minősíteni. Kevés túlzással azt mondhatnám: hogy ez az életrajz 
  egyáltalán nem visszabarangolás a múltba.
  Show book
 • Bolyongás a borgesi könyvtárban - cover

  Bolyongás a borgesi könyvtárban

  Zoltán Galántai

  • 0
  • 0
  • 0
  Egy kétségtelenül szellemes megjegyzés szerint a cím csak akkor fedheti le pontosan a könyv tartalmát, ha betűről betűre megegyezik vele. Valami hasonló mondható a fülszövegekről is (biztos Boegesnek is tetszene ez a gondolat), és ennek megfelelően meg sem kísérlem néhány mondatban összefoglalni, hogy miről lesz szó. Ehelyett inkább először is azt emelem ki, hogy a címnek megfelelően miről nem: például nem magáról Borgesről, a 20. század egyik legjelentősebb argentin írójáról. Hanem inkább arról, hogy a novelláival kapcsolatban milyen, az irodalomtól olyakor látszólag meglehetősen távol álló kérdések merülhetnek fel kezdve azon, hogy az általa leírt bábeli könyvtár valóban olyan teljes és mindenre kiterjedő-e, miként azt Borges sugallja; folytatva azon, hogy van-e egyáltalán értelme felvetni, hogy milyen lenne, ha valaki tökéletes emlékezettel rendelkezne (nincs). Meg, hogy elképzelhető-e, nem pedig, hogy létezik vagy legalább lehetséges-e egy olyan pont vagy térrész: egy olyan Alef, amelyen keresztül egyszerre láthatunk mindent. És így tovább egészen addig, hogy mit mondhatunk az irodalomkritikáról, az irodalmi zsánerek létrejöttéről meg eltűnéséről vagy éppen az irodalmi halhatatlanságról – ismét csak mint elméleti problémáról. 
  Azaz végső soron persze mégiscsak egyfajta bolyongás ez a borgesi könyvtában, illetve bizonyos, legalább hipotetikusan lehetséges és az irodalomhoz így vagy úgy kapcsolódó kérdések fázisterében még akkor is, ha a fentebbiekben, miként a figyelmes olvasó már észre vehette, éppen azt tettem, amiről korábban azt sejttettem, hogy nem fogom: néhány példa említésével próbáltam utalni rá, hogy miről szól az egész. De talán ez sincs igazi ellentmondásban azzal a megközelítéssel, amit ez a könyv sugall.
  Galántai Zoltán tudománytörténész és író. Korábbi könyvei az eClassicnál: 
  Könyvkettő. A könyv, az írás és az irodalom jövőjéről (2013)
  http://eclassic.xyz/shop/bemutato/konyvketto-a-konyv-az-iras-es-az-irodalom-jovojerol/
  Monoverzumok. Kozmosz, törvény, tudomány (2016)
  http://eclassic.xyz/shop/szabadpolc/monoverzumok/
  Show book
 • Thai szótár - Témaalapú megközelítés - cover

  Thai szótár - Témaalapú...

  Pinhok Languages

  • 0
  • 0
  • 0
  Ez a szógyűjtemény több mint 3000 thai szót és kifejezést tartalmaz, amelyek téma szerint kerültek csoportosításra, hogy könnyebben kiválaszthassa, mit tanuljon először. Ráadásul a könyv második fele két tárgymutatót tartalmaz, amelyek alapszótárként használhatók a szavak keresésére a két nyelv bármelyikén. A 3 rész együtt kiváló forrást jelent a tanulók számára nyelvtudásuk szintjétől függetlenül.
   
  Hogyan használjuk ezt az thai szótárat?Nem tudja, hogyan fogjon hozzá? Javasoljuk, hogy először tanulmányozza a könyv első részében található igéket, mellékneveket és kifejezéseket! Ez nagyszerű alapot ad a további tanuláshoz, és már elegendő thai szókincset biztosít az alapvető kommunikációhoz. A könyv második felében található szótárak bármikor használhatók, amikor például az utcán hallott szavakat kell megkeresni, vagy amikor bizonyos thai szavak fordítását szeretné megismerni, vagy csak azért, hogy megtanuljon néhány új szót ábécésorrendben.
   
  Néhány záró gondolat:A szószedetek évszázadok óta léteznek, és mint oly sok minden, ami már egy ideje elérhető, nem túl divatosak és egy kicsit unalmasak is, de általában nagyon jól működnek. Az alapvető thai szótárrészekkel együtt ez az thai szótár nagyszerű forrás a tanulási folyamat során, és különösen hasznos akkor, amikor nincs internetkapcsolatunk a szavak és kifejezések megkereséséhez.
  Show book
 • Hogyan legyünk egyedül - cover

  Hogyan legyünk egyedül

  Sara Maitland

  • 0
  • 0
  • 0
  Ki szeret egyedül lenni?
  Többnyire sajnáljuk az egyedül élőket. Természetellenesnek, egoistának, antiszociálisnak, sőt veszélyesnek tartjuk viselkedésüket. Pedig az egyedüllét fontos része életünknek. Lelkünk mélyén mindannyian vágyunk rá, csak nem merjük bevallani. Mert félünk. Félünk a társadalmi előítéletektől és persze saját magunktól. Miért érdemes mégis felülemelkednünk kétségeinken? Hogyan legyünk egyedül? Miféle élményekben, örömökben lehet részünk? A szerző rendkívül meggyőző történelmi, antropológiai és kultúrtörténeti fejtegetései alapján bemutatja, hogy az egyedüllét öntudatosabbá, kreatívabbá tesz, egyúttal ráébreszt a természettel való csodálatos kapcsolatunkra és igazi énünkre. 
  Az erkölcsi és értékrendi zűrzavar korában az önsegítő könyveknek is megújulásra van szükségük. Az élet iskolája (The School of Life) sorozat egyfajta újjászületés. Olyan, mindannyiunkat érintő témákkal foglalkozik, mint a pénz, a munka, a technológia, a szex, a testedzés és az egyedüllét.
  Show book
 • Vissza a jelenbe - cover

  Vissza a jelenbe

  Csaba Baranyai

  • 0
  • 0
  • 0
  Füljegyzet:
   
  "A jelen kor rendelkezik mindennel, ami lehetővé teszi egy probléma- és nélkülözésmentes világ létezését. A könyvben megrajzolt utópisztikus világban megtörtént egy kollektív tudatváltás, a történet idősíkját megelőzően. A világ a technikai fejlődéssel egyidejűleg egy teljesen új, ún. erőforrás alapú gazdaságra tért át és totális szemléletváltozás, paradigmaváltás történt. Ennek következtében megszűnt a kötelező munka, az emberek kihasználása. Létszükségletek biztosítása immár alanyi jogon történik, a pénz megszűnt létezni. 2033-ban járunk, Magyarországon.
   
  Az emberiség mindeközben a „lélek útjára” lépett, egyensúlyba került. A kollektív tudatállapotban egy kvantumugrás következett be, amelynek hatására a Földön megszűnt az éhezés, az erőszak, a szegénység és az önzés. A világ lakóinak egyetlen célja lett csupán: a boldogság és a fejlődés kiteljesítése.
   
  Ebben a környezetben játszódik a Péternek fordulatokkal teli utazása, amely során saját lányát és igaz önvalóját kutatja."
   
  Leírás:A jelen kor rendelkezik mindennel, ami lehetővé teszi egy probléma- és nélkülözésmentes világ létezését. Ez az alapgondolat, amely miatt megszületett ez a könyv.
   
  Ebben az utópisztikus világban megtörtént egy kollektív tudatváltás. Ez a teljes bolygóra kiható eseményt utólag Hullámnak nevezik, amely a fenti folyamat végigáramlása volt, mintegy két évtizeddel a történet idősíkját megelőzően (Péter szerencsétlenségét követően pár évvel). A világ a technikai fejlődéssel egyidejűleg egy teljesen új, ún. erőforrás alapú gazdaságra tért át és totális szemléletváltozás, paradigmaváltás történt. Ennek következtében megszűnt a kötelező munka, az emberek kihasználása. Létszükségletek biztosítása immár alanyi jogon történik, a pénz megszűnt létezni. 2033-ban járunk, Magyarországon.
   
  Az emberiség mindeközben a „lélek útjára” lépett, egyensúlyba került. A kollektív tudatállapotban egy kvantumugrás következett be, amelynek hatására a Földön megszűnt az éhezés, az erőszak, a szegénység és az önzés. A világ lakóinak egyetlen célja lett csupán: a boldogság és a fejlődés kiteljesítése.
   
  A kor átlépett az egyén önző világképén és a technikai fejlesztések egyetlen célja a kollektív boldogulás megteremtése, a leghatékonyabb módon. A regényben felsoroltatik mindazon technikai vívmány, amely ezt az egyetemes bőséget biztosítja. Például: Világ egészére kiterjedő egyesített közlekedési rendszer; mindent behálózó komplex energetikai hálózat, amely a városokat körbevevő tárolókból és megújuló rendszerek sokaságából áll; több tízemeletes, talajmentes vertikális farmok és a többi.
  Show book
 • Adjunk esélyt a gyerekeknek! - Hogyan segítsük a hátrányból indulókat? - cover

  Adjunk esélyt a gyerekeknek! -...

  Paul Tough

  • 0
  • 0
  • 0
  Miért teljesítenek rosszabbul a nehéz körülmények között felnövő gyerekek az iskolában?Milyen módszerekkel lehet őket segíteni abban, hogy leküzdjék lépéshátrányukat? A legújabb kutatások szerint az állandó otthoni stressz, a gyermekkori traumák és a zűrös vagy elhanyagoló családi háttér mérhetően negatív hatással vannak a nehéz körülmények között felnövő gyerekek kognitív fejlődésére. Emiatt komoly hátrányból indulnak szerencsésebb társaikhoz képest, és megfelelő segítség nélkül valószínűleg nem képesek megállni a helyüket az iskolában – és később az életben. Paul Tough oktatási témákban publikáló újságíró Segítsük kibontakozni gyerekeinket! című könyve után most azt vizsgálja, melyek azok a család és gyermeksegítő módszerek, illetve oktatási, támogatási formák, amelyekkel valóban segíteni lehet ezeket a gyerekeket a lépéshátrány leküzdésében a csecsemőkortól az egyetemig. Könyve fontos és gondolatébresztő olvasmány minden olyan családokkal és gyerekekkel foglalkozó segítő, pedagógus és oktatási döntéshozó számára, aki szívén viseli a nehéz körülmények között felnövő gyerekek esélyeinek javítását.
  Show book